Haber Detayı
18 Eylül 2018 - Salı 12:25 Bu haber 10249 kez okundu
 
EKONOMİ Haberi

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2016 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak 47,4’e, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak 6,3’e yükseldi. Toplumun en zengin 20’sinin gelirinin en yoksul 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7,7'den 7,5'e düştü.
Gini katsayısı 0,405 olarak tahmin edildi
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2017 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,001 puan artış ile 0,405 olarak tahmin edildi.
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 21 bin 577 TL oldu
 Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre 12,7 artarak 19 bin 139 TL’den 21 bin 577 TL’ye yükseldi.
Toplam gelirden en yüksek payı 48,9 ile maaş ve ücret gelirleri aldı
Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, 48,9 ile bir önceki yıla göre 0,8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırayı 19,7 ile önceki yıla göre 0,1 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri alırken üçüncü sırayı 19,6 ile 2016 yılına göre 0,2 puan azalan müteşebbis gelirleri aldı.
Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri içindeki payı 2016 yılına göre 3,8 puan azalarak 21,4 olarak gerçekleşti. Sosyal transferlerin ise 91,4’ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.
Göreli yoksulluk oranı 13,5’e geriledi                                     
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,8 puanlık düşüş ile 13,5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak 20,1 oldu.
Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek 8,2, bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,2 puan düşerek 3,8, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,9 puan düşerek 17 olduğu görüldü.
Okur-yazar olmayanların 25,4’ü, yükseköğretim mezunlarının 1,5’i yoksul
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayanların 25,4'ü, bir okul bitirmeyenlerin 21,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde 11,7, lise ve dengi okul mezunlarında ise 5,5 oldu. Yükseköğretim mezunları ise 1,5 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup oldu.
Sürekli yoksulluk oranı 14 oldu 
Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2016 yılında sürekli yoksulluk oranı 14,6 iken 2017 yılında bu oran 14 oldu.
Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı 59,1 oldu
Nüfusun 59,1’i kendilerine ait bir konutta otururken, 40,8’i konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, 36,6’sı sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve 22,9'u trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.
Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı 69,2 oldu
Nüfusun, 69,2’si konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, 60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve 13,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.
Maddi yoksunluk oranı 28,7 oldu
Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtmaktadır. Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2016 yılında 32,9 iken 2017 yılında 4,2 puan düşerek 28,7 olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

Kaynak: Editör:
Etiketler: ,
Yorumlar
Haber Yazılımı