0
Haber Detayı
13 Eylül 2018 - Perşembe 12:14 Bu haber 922 kez okundu
 
‘Karma eğitim tartışmaları ve gerçekler’
EĞİTİM Haberi
‘Karma eğitim tartışmaları ve gerçekler’

Zonguldak Eğitim Sen Şube Başkanı Orhan Yılmaz, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına dair ‘Karma Eğitim’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Okullar açılıyor.. Hemen her öğrencinin birçok sorunla birlikte okula başlamasına birkaç gün kala, Milli Eğitim Bakanlığı sorunların çözümüyle değil sorun üretme merkezi  olduğunu kanıtlar gibi bu kez karma eğitime dair bir tartışma ile gündemi değiştirmiş  bulunuyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının  15. maddesi “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkân ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” şeklindedir. Yasa açıkça karma eğitimin temel olduğunu vurgulamakta ancak ikinci bölümde ifade edilen tür, imkan ve zorluklar  ibaresini  kullanarak çok sayıda Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi sadece kız öğrenciler için açılmaktadır. Kaldı ki  Milli Eğitim Bakanlığı okul açma ve ad verme yönetmeliği ile  hangi okul türlerinin, hangi imkan ve zorluklara göre sadece kız veya erkek öğrencilere ayrılabileceğine dair bir düzenleme yapmayarak karma eğitim dışı uygulamaların önünü açmaktadır. Böylece herhangi bir düzenleme yapılmamış olması istenen her okulun karma eğitim dışına çıkarılmasına olanak sağlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söyledikleri ise malumun itirafından öteye geçmemektedir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı istediği okulu, keyfince  ve dilediği  şekilde açabilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde yapılanda, hakkında düzenleme yapılmış olan üç okul türüne dair maddeyi kaldırarak bu okulları da aynı keyfiyet torbasına dahil etmektir. Bu okullarla ilgili yönetmelikte açıkça “… karma eğitim yapılır.” ibaresi bulunduğu için bu okullar karma eğitim dışına çıkarılamamış idi. Yargı kararı bahane edilerek yapılan değişiklikle, bu okullarda “görülen lüzum” üzerine sadece kız veya sadece erkekler için ayrılabilecektir. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı yargı kararlarına uyma konusunda  ve yaptığı  açıklamada samimi olsaydı, yargı kararlarını uygulama konusunda  bu maddeyi çıkarmak yerine, maddeyi 1739 sayılı yasanın 15. maddesine uygun hale getirir ve “Tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında karma eğitim esastır.” şeklinde düzenlerdi. Bu nedenle maddeyi yasaya uygun şekilde düzenlemek yerine, madde metnini olduğu gibi yönetmelikten çıkarmakla karma eğitimin tamamen tasfiyesi olarak yorumlanmalıdır.
“öğrencilerin çoğunluğunun imam hatip okullarına ve meslek okullarına yönlendirilmesi hedeflenmiştir”
Son yıllarda karma eğitim ile ilgili tartışmalar planlı şekilde sürdürülmekte ve karma eğitimin zararlarına dönük akıl, bilim dışı düşünceler yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yaşamın kendi doğallığı, toplumsal işbölümü ve evrensel çocuk hakları ve eğitim bilimi dikkate alındığında karma eğitimden vazgeçmenin olası ve doğru olmadığı görülmektedir. Tüm bunlara rağmen karma eğitim dışı uygulamalarda ısrar etmenin “çocuğun okuyacağı okulun türünü seçme özgürlüğü” ile açıklanamayacağı da ortadadır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama ise asıl niyetin karma eğitim dışı pratiklerin artırılması ve eğitimde yaşanan gerici dönüşümün sürdürülmesi olduğunu göstermektedir. Düzenlenmekte olan yeni rejim için eğitim kurucu bir işleve sahiptir. Bu işlevin istendiği şekilde yerine getirilmesi ise eğitimin piyasa ile uyumlu ve aynı zamanda da siyasi iktidarı her gün yeniden üreten şekilde işlemesi hedeflenmiştir. Bu nedenle karma eğitim dışı pratiklerin artırılması ile beraber aynı zamanda akademik eğitim alan öğrenci sayılarının baskı altında tutularak, öğrencilerin çoğunluğunun imam hatip okullarına ve meslek okullarına yönlendirilmesi hedeflenmiş ve tüm mevzuat bu hedefe uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu yönetmelik bu nedenle ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı okulların açılmasını katı kurallara bağlayarak zorlaştırırken, imam hatip okulları ve meslek liselerinin  açılmasında adeta hiçbir şart aramamaktadır.
“uyumlu bir okullaşma politikasını yaşama geçirilmeli”
Siyasi iktidar, velilere ve öğrencilere imam hatip okullarını işaret etmekte, öğrencilerin bu okullara gitmelerini istemektedir. Ancak yapılan bu çağrı genel olarak kabul görmemekte, yapılan tüm yönlendirme, özendirme ve kimi zaman örtülü zorlamalara rağmen öğrenciler tercihlerini bilimden, sanattan ve spordan yana yapmaktadır. MEB öğrencilerin tercihleri ortada olmasına rağmen, fen, sosyal bilimler, Anadolu, güzel sanatlar ve spor liselerinin açılmasını ve kontenjanlarını sınırlandırmaktadır. Oysa yapılması gereken öğrencilerin ilgi, istek, tercih ve gereksinimleri ile uyumlu bir okullaşma politikasını yaşama geçirmek olmalıdır. 
Kurulduğu günden bu yana laik, bilimsel, kamusal,  eşit ve ücretsiz eğitim hakkını her koşulda savunmuş olan Eğitim Sen, tüm öğrencilerin eğitim hakkının hiçbir engel olmadan kullanılmasını savunmaktadır. Karma eğitim ile ilgili tartışmaların kendisi pedagojik ve bilimsel temellerde değil, siyasal referanslarla tartışılmakta ve bunun olumsuz sonuçlarına da öğrencilerimiz katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en temel önceliklerinden birini de eğitim alanında yaşanan gerici ve piyasacı dönüşüme karşı çıkmak ve tüm öğrencilerin istedikleri okul türünde ve okulda eğitim almasını sağlamak oluşturmaktadır. Haber Merkezi

Kaynak: Editör:
Etiketler: ‘Karma, eğitim, tartışmaları, ve, gerçekler’,
Yorumlar
Haber Yazılımı