0
Haber Detayı
14 Mart 2017 - Salı 14:08 Bu haber 4914 kez okundu
 
'Yolları yapacağım’ diye milletvekilliğine soyunmadı mı?'
'Yolları yapacağım’ diye milletvekilliğine soyunmadı mı?'
SİYASET Haberi
'Yolları yapacağım’ diye milletvekilliğine soyunmadı mı?'

Milletvekili Özbakır’ın hastanenin Elvanpazarcık’a yapılmaması görüşünün doğru olduğunu belirten Kayınova “Ancak “Zonguldak’ın yollarını yaptıracağım’ diye milletvekilliğine soyunan Sayın Özbakır’ın, Elvanpazarcık’la ilgili çekincesinin yol olması ilginçtir. Diğer taraftan merkezden bir yer öneren Sayın Özbakır’ın önereceği merkezi yerin kendi başsavcılığı döneminde yapımına karar verilen ve başlanan yeni adalet sarayı kadar da toplumun refah alanı olarak kullanılabilecek bir merkeziyette olmamasını dilerim” dedi.

Hastanenin mevcut stadyuma yapılmasının en doğru olduğunu belirten Kayınova “Ulaşımıyla, otopark ve alışveriş şartlarıyla hasta, yaralı insanların her türlü ihtiyaçlarının entegre bir şekilde verilebileceği tek yer mevcut stadyumdur. Hastane yapımı sadece Sağlık Bakanlığı’nın kararına bırakılmamalı, ildeki tüm kurumlar, odalar, yerel yönetimin görüşleri alınarak karar verilmelidir. Bu saatten sonra bu şehirde ne yapılacaksa tüm kurumların alternatifleri değerlendirilmelidir. Şehrinin bütününü içine alan bir planlama olmalı” dedi.

HABER: Öznur GÜNEŞ

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Belediye Meclis Üyesi, eski Merkez İlçe Sağlık Grup Başkanı, Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Bilim Uzmanı Dr. Atınç Kayınova, hastane yeri tartışmaları ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Özbakır’ın hastanenin Elvanpazarcık’a yapılmasının yanlış olduğunu söylemesinin doğru bir görüş olduğunu belirten Kayınova “Ancak “Zonguldak’ın yollarını yaptıracağım’ diye milletvekilliğine soyunan Sayın Özbakır’ın, Elvanpazarcık’la ilgili çekincesinin yol olması ilginçtir” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Elvanpazarcık’ta hastane için gösterilen araziyi uygun bulmadığını belirterek “En ters yer Elvanpazarcık, oranın yolu yok, yol yapmasanız yol bağlantısı olmayabilir. Şehre yakışmayan bir yer” demişti.

“HASTANELERİN AYRI OLUŞU SAĞLIK HİZMETİNİN BÜTÜNSEL SUNUMU MANTIĞINA AYKIRI”

Kayınova, kentte hastanelerin dağınık yapılanmasına karşı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; “Hastane yerinin belirlenmesi başlığını esasında açmak gerekiyor. Bu işin bir tıbbi boyutu var. Tıbbi boyutun yanında işin ulaşım, ekonomi boyutları da var. Hastane yeri belirlerken ticari bir faaliyeti alanı da oluşturuyorsunuz. Bugün için Atatürk Devlet Hastanene günlük başvuru sıklığı 3 bin hasta dolayında. Bunun yanında çalışan personel, hastaneyle entegre işi olan yan sağlık kurum ve kuruluşlarını da içine aldığımızda, yatan hasta ve yakınlarını düşündüğümüzde günde 7 bin dolayında insanın ulaşım, beslenme, alışveriş, konaklama vb. ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bunun 7 gün 24 saat sürdürülebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi tarihine baktığınızda işçi kazaları yönünden entegre, hızlı ve nitelikli sağlık hizmetinin sağlanabilmesi kurgusuyla yapılmış bir hastanedir. Maden işçilerinin ödediği bedeller vardır bu hastanenin her taşında. Hastaneyi yaparken içindeki tıbbi teknik donanımı ve personel oluştururken bölge ve nüfusa bağlı toplumun tamamını kapsayan, yerel ihtiyaçları karşılayan bir planla yapmak gerekir. Bugün için bu şehrin katma değeri madencilik ve enerji üstünden yürümektedir. Bu sektör iş kazaları ve meslek hastalıkları boyutuyla maalesef en sorunlu sektörlerin başındadır. Şu anda hastanelerin dağınık yapılanmış olması Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve devlet hastanesinin ayrı oluşu sağlık hizmetinin bütünsel sunumu mantığına aykırıdır. Bunun sonucunda örneğin Kadın Doğum Hastanesinde bir başka uzmanlık dalından konsultasyon gereken vakalar, ameliyata alınamamakta ya da gecikmektedir.”

“GENEL SEKRETERLİĞE GETİRİLEN MESLEKTAŞIMIN YÖNETTİĞİ HASTANEDEKİ KANTİNİ BİLE YÖNETTİREMEMESİ TİPİK AKP İRONİSİDİR”

Hastanede yaşanan kantin usulsüzlükleri de dile getiren Kayınova, şöyle konuştu; “Ek sorunlar oluşmaktadır. Ayrıca Göğüs Hastalıkları Hastanesinden hastalar servis minibüsleriyle diğer hastanelere pijamalarıyla konsültasyon için getirilip görülmektedir. Kardiyolog, dahiliye uzmanı vb. görsün diye. AKP’nin sağlıkta dönüşüm dedikleri bu ise itirazımız yoktur. Ama her alanda olduğu gibi sağlıkta da Zonguldak geriletilmiştir. Bunun tek sorumlusu da AKP çatısı altında bu şehirde siyaset yapan seçilmiş ve atanmışlardır. Bakınız hastaneden önce sağlık hizmet sunumunun niteliğinin arttırılması gereklidir. Bu konudaki birincil sorumlu Kamu Hastaneleri İl Sekreterliğidir. Bu kurumun ve yerel tabip odasının hastane yeri haricinde eksik doktorlar, yetersiz yoğun bakım, yatak sayısı ve insanların üst üste bindirildiği polikliniklerdeki durumla ilgili görüşlerinin alınıp alınmadığı merak konusudur. Her alanda olduğu gibi iki siyasetçi, üç bürokratın kişisel görüşleri ile Zonguldak’ı tanımayan Bakanlık personelinin görüşleri ile “ben yaptım oldu mantığıyla” hastane yapılmaya çalışılmaktadır. Kamu Hastaneleri il sekreterliğine getirilen meslektaşımın yönettiği hastanedeki kantini bile yönettirememesi de tipik AKP ironisidir. Bu kişilerin Zonguldak’ın yarınına yapılacak yatırımlara yön vermesini beklemek bu şartlarda pek mümkün görünmemektedir. İlginç bir şey var. Bu kantin işletmecisinin sayın milletvekilinin hemen dibinde olan biri olması, bu süreçte 8-10 kere ihtarname yollayıp başka bir işlem yapmadan kamu zararı oluşturan o hastane yöneticisinin de tam bu dönemde il sekreteri yapılması ilginç bir tesadüf olmuştur.  Sayın Ali Kaban’ın bu konuda özel ilgi gösterdiğini basından izlemekteyiz. Bu şartlarda bu kadronun Zonguldak’ta hastane yerini neye göre, kimle, nasıl belirlemeye çalıştığı da akıllarda farklı şüpheler oluşturmaktadır. “

“SAYIN ÖZBAKIR’IN, ELVANPAZARCIK’LA İLGİLİ ÇEKİNCESİNİN YOL OLMASI İLGİNÇ”

Zonguldak’ın her konuda olduğu gibi hastane konusunda da sahipsiz olduğunu belirten Kayınova, şunları söyledi; “Hastane yerinin belirlenmesi yereldeki kurum ve kişilerin, akademisyenlerin görüşleriyle şehirde nerede, ne büyüklükte, kaç yataklı, hangi donanımlara sahip hastane yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Bireysel görüşler, sağlık hizmet sunumu ile ilgisi olmayan kişilerin görüşleri tabi ki alınabilir ama bu işin bilimsel ve hukuksal kuralları kapsamında karar verilmesi sağlanmalı, oluşturulmaya çalışılan kamuoyu baskısından vazgeçilmelidir. Bakın Sayın Özbakır “bence” demektedir. Bu kadar kolay mıdır bu işler? Ardından yerel belediye başkanı da dalga geçer gibi önce “dili sürçmüştür” deyip sonra o da “bence” demektedir. Zonguldak insanına yaraşır bir hastane yerini belirleyemediler. Zonguldak’ın sahipsizliği her alanda olduğu gibi burada da açıktır. Sayın Özbakır, hastanenin Elvanpazarcık’a yapılmasının yanlış olduğunu söyleyerek doğruyu söylemiştir. Ancak “Zonguldak’ın yollarını yaptıracağım’ diye milletvekilliğine soyunan Sayın Özbakır’ın, Elvanpazarcık’la ilgili çekincesinin yol olması ilginçtir. Diğer taraftan merkezden bir yer öneren Sayın Özbakır’ın önereceği merkezi yerin kendi başsavcılığı döneminde yapımına karar verilen ve başlanan yeni adalet sarayı kadar da toplumun refah alanı olarak kullanılabilecek bir merkeziyette olmamasını dilerim. Bir başka boyutuyla baktığımızda da bölgenin üçüncü basamağı sağlık kurumu olan Tıp Fakültesi Hastanesi yine şehrin batısında ve merkezden yarım saat mesafededir. Eğer ikinci basamak sağlık kurumu olan Atatürk Devlet Hastanesi bunun tam tersi istikametinde şehrin güneydoğusunda, merkezden yarım saat mesafeli bir alana yapılırsa acil vakaların ulaşımı, bir hastaneden diğer hastaneye sevk vakaları ve gerektiğinde hastaneye giderek görev icra eden icapçı kadronun hastanelere ulaşımı yönünden oluşacak sorunların vebali de bu kararı verenlerin sırtında kalacaktır.”

“HASTA VE HASTA YAKINLARININ HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARININ ENTEGRE BİR ŞEKİLDE VERİLEBİLECEĞİ TEK YER STADYUMDUR”

Zonguldak’ta 400 değil 600 yataklı hastaneye ihtiyaç olduğunu ifade eden Kayınova, şöyle konuştu; “Karayolları Bölge Müdürlüğü ve personel ve ekipmanını Zonguldak’tan uzaklaştıran AKP’nin buraya hastane yapmayı düşünmesi, AKP’nin Zonguldak için ilin bütün sorunlarını kapsayan bir planının olmadığını, günü geçiştirdiğini göstermektedir. Kaldı ki en son belediye meclisinde Tıp Fakültesine Zonguldak merkezden halk otobüsü ile insanların ulaştırılması teklifine ‘Evet’ oyu veremeyen AKP kadrosunun Elvanpazarcık’a insanları nasıl ulaştıracağıyla ilgili bir projeksiyonunun olmadığı da görülmüştür. Halkın çıkarlarından ziyade yerel belediyenin çıkarlarını korumaya yönelmiş olduklarını gördük o oylamada. Sonuç olarak şehrin merkezinde günde 7-8 bin insanın faydalanabileceği ulaşımıyla, otopark ve alışveriş şartlarıyla hasta, yaralı insanların her türlü ihtiyaçlarının entegre bir şekilde verilebileceği tek yer mevcut stadyumdur. Öte yandan 15 günde bir en fazla 7-8 bin kişinin kullanacağı bir stadyumu Kozlu, Kilimli gibi şehrin dışında bir alanda yapmak hastaneyi şehir dışına yapmaktan daha mantıklıdır. Bu bölgede mevcut hastanenin yerine Valilik birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü gibi halen kirada olan kurumların taşınması gerekir. En az 650 yataklı ve tüm birimleri içerecek olan hastanenin yapılmasıyla boşalacak olan Kadın Doğum Hastanesi yaşlı bakım merkezine, Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi de işçi sağlığı merkezine çevrilmelidir. Ülkedeki emekli ve kronik hastalığı olan insan sıklığı yönünden Zonguldak’ta yapımında geç kalınmış bir hastane yanında Yaşlı Bakım Merkezlerinin de yapılması gereklidir.”

“HASTANE YAPIMI SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KARARINA BIRAKILMAMALI”

Hastane yapımı ile ilgili kentte odalar, yerel yönetimler ve kurumların görüşlerinin alınması gerektiğini ifade eden Kayınova, şöyle konuştu; “Hastane stadyuma yapılırsa altına yapılacak en az dört katlı otoparkın işletmesi Zonguldakspor’a verilebilir. Ayrıca ister hastane ister stadyum yapılsın toplu ulaşım şartlarının Elvanpazarcık’a yapılması mümkün değildir. Bu şehir bir tarafa doğru büyüyecekse raylı sistem taşımacılığın da sağlanabileceği bir lokasyon olmalıdır. Şu an için tek alternatif Çaycuma bölgesi görünmektedir. Zaten Çaycuma’daki şehircilik projeleri de bu yönde olumlu adımlardır. Sayın Valimizin Fener Semtine bir teleferik projesi vardı. Endüstri Meslek Lisesi’nin olduğu alanın şehir merkezine ulaşımı sağlayacak teleferikle stadyuma yapılacak hastaneye de ulaşımı sağlayacaktır. Bu sebeple hastane yapımı sadece Sağlık Bakanlığı’nın kararına bırakılmamalı, ildeki tüm kurumlar, odalar, yerel yönetimin görüşleri alınarak karar verilmelidir. Bu saatten sonra bu şehirde ne yapılacaksa tüm kurumların alternatifleri değerlendirilmelidir. Şehrinin bütününü içine alan bir planlama olmalıdır.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: 'Yolları, yapacağım’, diye, milletvekilliğine, soyunmadı, mı?',
Yorumlar
Haber Yazılımı