google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
05 Temmuz 2018 - Perşembe 20:04 Bu yazı 1411 kez okundu
 
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Recep ALKAN
 
 

  1776 ABD kuruluş tarihi. Amerika kıtasının keşfiyle başlayan “altına hücum” savaşının, Avrupa kıtasında ve Amerika kıtasındaki etkileri 16. 17. 18. yüz yıllarının dünyasını adeta hallaç pamuğu gibi attı. 
Amerika kıtasının yaklaşık 270 milyon yerli halkı yok edilerek, Amerika kıtası boydan boya boşaltıldı. Aslında 270 milyon Amerikan yerlisi sayısı sadece değişik kaynakların ortalaması ve rapor edilen soy kırımlardır. 
  “Atına hücum”’a katılan Ülkeler ve tarihin kaydettiği barbarlar kimler? 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya’dır. ABD; bu Ülkeler halklarının ABD’ye koloniler halinde yerleşen insanlar tarafından kurulmuştur. Ama 270 milyon Amerikan yerlisinin kemikleri üzerine. 
Amerika kıtasında yerleşik kadim medeniyetler bu altı vahşi ülkeler tarafından soy kırım yaparak tarihten silindi. 1776 yılında ABD kurulduğunda, 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya halklarından müteşekkil koloniler bir mutabakatla birleşerek birleşik devletler oluştu diyerek kısa keselim. 
1789 Fransız ihtilali ve sanayileşme dönemi ile birlikte, sosyalleşme ve ulusal sınırlar, devletlerarası ilişkiler tartışılmaya başladı. Ama bu tartışma sadece; 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD arasında yaşanıyordu. 
 Üç kıta üzerinde muhtelif devletlerden müteşekkil Osmanlı Devletinin uyguladığı toplu yaşama düzeni ve milletleri arasındaki huzur ve güven ortamı vardı.
 Osmanlı Devletinin içselleştirdiği ve insan ahlakına dönüştürdüğü İslam medeniyeti, Kuran-ı kerimde yazılı toplum düzeni, hiçbir doğal yapıyla çelişmeyen, yaşamın tamamını kuşatan, insan özünü mükemmel bir şekilde önceleyen sistemi sayesinde adil bir devlet etme geleneği yakalamıştır. 
Osmanlı Devleti üç kıta üzerinde 1913 yılına kadar; 4milyon 980.000 bin kilometre kare toprak sahibi iken, 1923 yılı itibari 4milyon milyon kilometre toprak kaybetmiştir. *(1) https://osmanlihanedanligi.tr.gg/-Ue-E7-Kitanin-Devleti.htm Hakan Okumuş 2008
1800 yılı itibari ile DÜNYA   
1800 yılı başından itibaren; 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD oluşan vahşi batının toprak savaşı yerini, sanayileşme savaşı ve dolayısı ile pazar savaşına bırakmıştır. 
 1900 yılı başına yaklaşırken; bu 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD katil devletler; Asya ve Afrika kıtalarını köleleştirerek ülkelerinin doğal kaynaklarını yağmalamış, bu sayede iyice göbeğini şişirmiştir. Öyle ki; bazı ülkeler, Dünyaya meydan okuyacak kadar zenginleşmesi sonucu inanılmaz endüstriyel gelişme yakalamıştır. Artık bu; 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD vahşetin çakalları birbirlerine hırlamaya başlamışlardır. 
 Ancak; 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD’nin önünde ortak bir engel ve ortak bir düşman vardır.
 Bu düşman, Osmanlı devletinden başkası değildi. Bu gidişatın içine Rusya, Çin ve Japonya da dahil oldu. 
        Peki Osmanlı Devleti neden bütün bu devletlerin ortak hedefi düşmanı oldu?
 Bu sorunun cevabı çok kısa ve basit.
Üç kıta üzerinde muhtelif devletlerden müteşekkil Osmanlı Devletinin uyguladığı toplu yaşama ve milletleri arasındaki huzur ve güven ortamı vardı. Osmanlı Devletinin içselleştirdiği ve insan ahlakına dönüştürdüğü İslam medeniyeti, Kuran-ı kerimde yazılı toplum düzeni, hiçbir doğal yapıyla çelişmeyen, yaşamın tamamını kuşatan, insan özünü mükemmel bir şekilde önceleyen sistemi sayesinde adil bir devlet etme geleneği yakalamıştı. 
 Bu durumla bu katliamcı, yağmacı, köleleştirici, sömürücü ve hırsız; 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD ve 8-Rusya, 9-Çin, 10- Japonya devletlerinin sorunu Osmanlı Devleti’nin devlet etme anlayışı ve diğer Ülke halkları ile olan ilişkilerinde insani ve ahlaki tutumudur. Osmanlı Devletinin bu tutumu ve duruşu, ;                1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD ve 8-Rusya, 9-Çin, 10- Japonya devletlerinin, emperyalist ve sömürgeci Dünya perspektifi hedefine engel oluyordu. 
  Osmanlı Devletinin bu düzeneği yok edilmeliydi. 
  Ortadan kaldırılmamalı ama çağdaş medeni ve uygar batı! İle aynı dünya algısı çizgisine getirilmeliydi
  Köşeye iyice sıkıştırılarak ve adeta eli kolu bağlanarak, hiç Uluslararası hukuka dayanmayan şartlar altında, 1923 Türkiye Cumhuriyeti kurulmasına ve kurulsa da Osmanlı Devlet geleneği olmayacak.  1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD ve 8-Rusya, 9-Çin, 10- Japonya ülkelerinden oluşmuş emperyalistlerin kendi 
usullerine boyun eğen bir devlet anlayışı olacaktı. Öylede oldu.
BU SONUÇTAN 95 YIL SONRA
 2002 yılına gelindiğinde tam 79 yıl sonra, Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılı uluslararası şartlarda dondurulmuşluğunu aşacak bir çıkış yakalayamadı. Ve Ekim 2002 öncesinde tamamen tıkanmış, halka rağmen ama halkı okuyamayan, hatta halkın desteğinden güç almayan tayin edilmiş iktidarların buhranları içinde kıvranıyordu.
15 Ağustos 2001 yılında kurulan Ak Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. 
Şahsen Şubat 2001 yılından itibaren kuruluş ve oluşum çalışmalarını yakından, hatta içinden bizatihi izlediğim, kapatılan Refah Partisi yenilikçi hareketini başlatan 60 milletvekili ile birlikte toplam 200 kişilik kurucular kurulu teşkilatlanmadan ziyade, Türkiye Cumhuriyetinin nasıl partiye ihtiyacı olduğu üzerinde duruluyordu. 
 Bu süreç sonunda kurucular kurunun ve diğer teorisyenlerin yaptığı çalışmalara ulaşabildiklerimden anladığım mükemmel bir Türk Milleti, Türkiye ve Dünya konjonktür okuması vardı. 
 Partinin kurulduğu 15 Ağustos 2001 tarihinde, 19 kişilik önder kadro içinde ve birbiri arasında mükemmel bir koordinasyon ile sen ben yerine, herkesin eteğindeki taşlar görev belirledi. Doğal olarak 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak tek başına iktidar oldular. 
2012 yılına kadar Ülkemizi üç kat büyüttüler sessiz sedasız. Çünkü 2008 yılında Genel Merkezde yapılan genişletilmiş istişare toplantısında, “CHP ile laf yarıştırırsanız CHP sizi kendi çözümsüzlük kulvarında lafa boğar, iş yapın iş” denmişti.
Ak Parti iktidarının 2012 ye kadar ki ekonomi başarısı ve yavaş yavaş statükoyu hedefine alması; Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923-1950 döneminin derin dondurucusunda tutan NATO-CIA ve 1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD ve 8-Rusya, 9-Çin, 10- Japonya sırtlanlarını uyandırdı. Uyuyan hainlik hücreleri uyandırılarak önce sahte darbe şüphelileri ürettiler. Sonra 17-25 Aralık 2013 Yargı darbesi ve sonra içerden kuşatılan Türkiye Cumhuriyetin Milli Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyetine değil, NATO-CIA ve1-Portekiz, 2-İspanya, 3-Hollanda, 4-Fransa, 5-İngiltere, 6-İtalya, 7-ABD ve 8-Rusya, 9-Çin, 10- Japonya emperyalizmine çalışır oldular. 
Ve nihayet 15 Temmuz 2016 işgal girişimi Ak Partinin dik duruşu ve Milletin kahramanca direnerek darbeye darbe yapması, Ülkemizde hüküm süren gizli işgalin fiili işgale dönüşmesini, gizli işgalle birlikte denize döktü. 
Bu süreç Ak Parti ve teşkilatları daha bir hırslandırmış olsa da, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın partiyi sorgulaması anlamında “metal yorgunluğu” yenilenme ihtiyacını ortaya attı. Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklamaları bilim adamları tarafında işlendi yazıldı çizildi.
O günlerde Sayın Oral Çalışlar Posta Gazetesi 19 Mayıs 2017’de 
(Değişim ve tıkanma 
       AK Parti, özel bir döneme denk geldi; farklı bir süreç yaşandı, yaşanıyor. 20. yüzyılın sonunda, Türkiye’deki devletçi sistem tıkanmıştı. Yönetici partiler, değişen dünyaya ayak uyduramıyor, yüz yıllık alışkanlıklarla ülkeyi idare edebileceklerini sanıyorlardı. AK Parti, onları tasfiye ederken, kendi paradigmasını sisteme enjekte etti.
        Askeri ve bürokratik vesayet pes etti. Ancak, sonuç olarak, AK Parti’nin yönetici bürokrasisi de eski sistemin içinden çıktı. O sistemin zaaflarını üzerlerinde taşıyorlar.... Sorunlar büyüyüp çözüm zorlaşınca, geleneksel yöntemler yeniden devreye girdi: Devletin otoriter refleksi, AK Parti liderliğine “iyi” geldi.
Orta sınıf refleksi 
     Şu bir gerçek: Otoriter dil ve meseleleri güvenlik zihniyetiyle halletme yaklaşımı, artık muhafazakar orta sınıfları cezbedici bir etki yapmıyor. OHAL uygulamaları, siyaset dilinin sertleşmesi, dış dünyayla restleşme, ekonomideki yavaşlama; onların daha geniş bir kesiminin muhalefete yaklaşmasına yol açabilir.
   Böyle bir “dönüşüm”ün, sadece örgütlerdeki disiplin ve çaba ile önlenebilmesi mümkün değil. AK Parti örgütünde hissedilen atalet, sadece “teknik” bir mesele gibi görülür ve “teknik” tedbirlerle çözüm aranırsa, bir sonuca varılamaz.
   AK Parti’nin bir sorunu, uzun iktidar yorgunluğu ise; asıl mesele, değişimci dinamiğin teklemesi... Değişim dinamiğini besleyen temellerden biri, (Anadolu’daki) muhafazakar orta sınıflardı. Bu sınıflar, “vesayet”le mücadelenin asıl destekçisiydiler. Bu kitle, aynı zamanda, yapısı gereği, kendince çoğulcu bir özellik taşıyordu.
   Şunu söylemek mümkün: Çözülmesi gereken sorun, politik, sosyolojik ve derin bir sorun. Demokrasi, değişim, reform gibi sözcüklerin içi doldurulamazsa; AK Parti, önümüzdeki dönemde çok daha fazla zorlanabilir.
Üst üste çok kongre yapmış, çok seçim yaşamış AK Parti kadrolarında, bir tıkanma seziliyor. Bunu herhalde en yakından görebilen kişi olan Erdoğan; başa geçerek, partiyi yeniden canlandırmaya çalışacak. AK Parti, yeniden özündeki atılımcı ruha dönebilecek enerjiyi üretebilecek mi? Kongre salonundan çıkanların, bu soruya net veya olumlu bir cevap verebildiğini çok sanmıyorum.) demiş. *(2) Posta Gazetesi Oral Çalışlar 19 Mayıs 2017
Şubat 2001 yılından beri içinden izlediğim Ak Parti; 15 Ağustos 2001 kuruluş esnasında teşkilatlanırken teşkilat mensupları ve partinin örgütsel yapılanmasında verdiği ve inandığı kırmızıçizgileri ile temel prensiplerini, sürekli değişen teşkilatlarda unutulmasına neden oldu. Kitleselleşme ve tabanı genişletme fikri bakımından oldukça isabetli görünen bu düşünce, Teşkilatlara eski partilerdeki hastalıklı alışkanlıkların partiyi etkisi altına almasına sebep oldu. 
 İl İlçe teşkilatları ile Milletvekillerinin ilişkileri siyaset tarihinin çöplüğüne gömülen partilerden farksız.
 En acı veren tarafı ise teşkilatlar parti tüzüğüne uygun bir teşkilat çalışması içinde değiller. Arada bir yapılan İl ve İlçe istişare toplantılarında belde, mahalle ve köy temsilcileri yerine Milletvekilleri, İl Başkanları ve ilçe başkanları koşuyor. 
Bu nedenle, teşkilatın yatay unsurlarında toplanan bilgiler Parti merkezine ulaşmıyor. Belde Başkanları, Mahalle Başkanları ve Köy temsilcileri, İl, İlçe Başkanlarını ve Milletvekillerini dinleyip, halktan alıp not defterlerine yazdıkları sorunlarla geri dönüyorlar. Ben 24 Haziran 2018 seçim sürecinde bile Parti Teşkilatlarının, halk arasında etkili olan söylentileri bile doğrusunu açıkladıklarını görmedim duymadım. Seçim akşamına kadar kimse Göç İdaresi Müdürlüğüne gidip “Suriye Göçmenleri maaş alıyor mu? Diye sormadı. Ama halk arasında Ak Partinin Zonguldak genelinde kaybettiği 20 bin oyun en 5 bini Suriyeli göçmenler hakkında ki spekülasyonlardır. Parti Teşkilatlarına arz ediyorum.
 Eğer Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayip Erdoğan Halk ile birebir kendisi dokunması iç içe olmasa vay halimize.
KAYNAK:
*(1) https://osmanlihanedanligi.tr.gg/-Ue-E7-Kitanin-Devleti.htm Hakan Okumuş 2008
*(2) http://www.posta.com.tr/yazarlar/oral-calislar/hdp-ve-turkiye-yle-birlikte-cozum-1297895  Posta Gazetesi Oral Çalışlar 19 Mayıs 2017

 
Etiketler: DÜNYANIN, SON, 200, YILI, VE, TÜRKİYE, CUMHURİYETİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
2010 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
2209 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1627 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
1199 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
2000 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
2013 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3602 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1381 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1344 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1635 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
742 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
1231 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
1168 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
1171 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
1414 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
807 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
998 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
893 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
825 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
967 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
715 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
1148 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
701 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
1083 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
679 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
1026 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
567 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
684 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
819 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
1163 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
830 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
712 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
832 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
633 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
748 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
802 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
821 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
626 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
1337 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
858 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
621 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
852 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
896 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
865 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
876 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
950 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
914 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
735 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
776 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
936 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
804 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
953 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
868 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
921 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
1115 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
736 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
953 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
883 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
1168 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
883 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
1190 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
913 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
872 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
1013 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
1021 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
985 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
998 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
1218 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
955 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
1199 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
1072 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
1062 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
908 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
1065 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
875 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
1042 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
962 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
1271 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1317 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1609 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
914 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
935 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
1214 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
1245 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1455 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1565 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1348 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1212 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
1143 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
994 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1899 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
1068 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1440 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2347 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2749 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2311 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
2107 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
2043 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1414 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1470 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
2397 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1892 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
2123 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
2151 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1568 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1499 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
2325 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1277 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1713 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1515 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1258 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1531 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1259 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1510 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1689 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1590 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1501 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1881 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1983 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1757 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
2057 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1443 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1660 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
2231 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
2217 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1476 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1797 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1548 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
2047 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1607 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1702 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1563 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1908 Okunma.
Haber Yazılımı