google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
22 Mart 2018 - Perşembe 17:38 Bu yazı 2027 kez okundu
 
Georges Politzer’den Sonra;
Recep ALKAN
 
 

Global emperyalizm’in (Siyonizm) kucağında uyuyan sosyalistler; kendilerini sarıp sarmalayan Global emperyalizm’den ne sosyalizmi nede işçi sınıfını göremiyorlar. Hatta Emperyalizm ile aynı safa düşecek kadar Marksizm’den sapmışlar.
1917 Rus devrimi; Rus aristokrasisi tarafından oluşturulan milisler tarafından sıkıştırılınca, Stalin Almanya’ya gitti. Lenin bir süre saklandı. 
Stalin geri döndüğünde kucağında kocaman nur topu gibi bir destekle döndü. Bu desteğin iki önemli bedeli vardı. Bir devrimin adı “Bolşevik” devrimi olacak, iki devrimin simgesi orak çekiç değil ‘Davut yıldızı’ olacak. (Kremlinin en yüksek yerindeki kızıl yıldız)
Devrimin dört büyük önderi; Lenin, Stalin, troçki ve Sultan Galiyev’in arasına tefrika böylece girmiş, devrime su karışmıştı. Troçki’nin biyografisinde anlatıldığı gibi.
       “Lev Troçki kimdir, Marksist teorisyenlerden olan Lev Troçki, 1917 Rus Devrimi, Sovyetler Birliği‘nin kurulması ve alt yapısının oluşturulmasında etkili olan isimlerden biridir. Dışişlerinde sorumlu Halk Komiseriliği ve Bolşevik Parti’nin Politbüro üyeliğini yapmış; Kızıl Ordu‘nın kurulmasında etkin rol oynamıştır. Lenin’in ölümünden sonra Stalin’e karşı “Sol Muhalefet“i geliştirmiş ve bu yüzden SSCB‘den sürülmüştür. 11 sene süren sürgün hayatında birçok ülkede bulunmuş ve “Troçkizm“i yaymak ve dünyada sosyalist bir düzen sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürmüştür. Şu an halen dünyada Troçkizm’den etkilenmiş gruplar bulunmakla birlikte özellikle Stalinizm ve Maolizm‘e karşı muhalefeti oluşturmaktadır”. (1)
 “Sultan Galiyev’in batılı sosyalistlere itirazı ile Lev Troçki’in ‘sol muhalefeti’inde (Dünya İşçi Sınıfı Kardeşliği)  günümüz sosyalizm ve sosyalistlerinin düştüğü durumun şifreleri yatmaktadır.
Üçüncü dünya devrimlerinin öncüsü olarak nitelendirilen Sultan Galiyev,  sosyalist  düşünce içerisinde  özgün  bir  yere  sahiptir.  Galiyev’in  bu  özgünlüğü,  döneminin  dünya  koşullarını  çözümlemede  kullandığı  kuramının  ve  dünya  sosyalist  devrimini  gerçekleştirmede  benimsediği  stratejisinin,  Batılı  ve  Rus  Marksistlerden  farklı  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Dünyaya  sömürge  konumunda  bulunan  bir  Doğu  toplumundan  bakan       
Galiyev;  Marksistlerin  kuramının  temelinde  yer  alan  sınıf  çelişkisi  olgusunu,  uluslar arası alana taşıyarak, temel çelişkinin sömüren ve sömürülen uluslar arasında yaşandığını  savunmuştur.  Stratejik  açıdan  ise,  Batılı  ve  Rus  Marksistler  dünya  sosyalist  devrimine  giden  yolda,  Batı’nın  gelişkin  bir  proletaryaya  sahip ileri  derecede  kapitalistleşmiş  ülkelerine  öncelik  verirken,  Galiyev  sömürge  durumundaki  Doğu  ülkelerine  öncelik  veren  bir  stratejiyi  benimsemiştir.  
Bu  doğrultuda  da  Marksizm’deki  “proletarya  diktatörlüğü”  kavramı  yerine  “sömürge  ve  yarı  sömürgelerin  metropoller  üzerindeki  diktatörlüğü”  düşüncesini  geliştirmiş,  kurguladığı  “sömürgeler  enternasyonali”  ne  giden  yolda  öncelikle  bir  “Turan dere Devleti”nin kurulması gerektiğini savunmuştur.”(2)
Troçki’nin ‘sol muhalefeti’ ile Sultan Galiyev’in batılı sosyalistlere eleştirisini bir arada düşündüğümüzde; ikisinin de aynı akıbetle katledilmesi hiç de şaşırtıcı gelmiyor.
Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin “Vladimir Lenin, bilinen adıyla Lenin (Rusça: Ленин), tam adıyla Vladimir İlyiç Ulyanov 1870, Simbirsk - 21 Ocak 1924, Moskova), 
Rus sosyalist devrimci, Ekim Devrimi’nin lideri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin ve onun öncülü olan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi lideridir.
Lenin, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teori olan Leninizm’in de kurucusudur. Bu kuram dünya literatüründe “Marksizm-Leninizm” olarak anılır. Lenin, Marx’ın temel eserini üç temel noktada, yani felsefe, ekonomi ve siyasal alanlarda geliştirmiş, onu yeni koşullara uygun bir öğreti olarak ve temel ilkelerinden sapmaksızın yeniden üretmiştir. Bu konular “Proletarya Partisi”, “Emperyalizm” ve “Demokratik merkeziyetçilik” gibi konuları kapsar. 
 Bundan dolayı Leninizm, Marksizmin çağın gereklerine göre hem kuramsal hem politik hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlanması olarak anlaşılır”.
 22 Nisan 1870, Simbirsk’de Doğdu, 21 Ocak 1924, Moskova’da öldü. Nasıl ve neden öldü. 
 Bu bilgiler ister istemez Rus devrimini tartışmalı hale getiriyor. 
Günümüzde sosyalistler veya devrimcilerin kafaları karışık. Bu kafa karışıklığının temelinde, Marksist-Leninist yapılanma ile, Stalin modeli arasındaki farklılaşma yatmaktadır. Devrimci kuvvetler; Rus kompradorlarının milis kuvvetleri karşısında gerileyince, Anglosakson bölgesi mason yapılanması ve Siyonistlerden şartlı aldığı destekle, işçi sınıfı savaşçılarını güçlendirdi. Bu anlamıyla Stalin’in kontrolü altına giren Rus devrimi, küresel emperyalizmin (Siyonizm) kontrollü proleter iktidara dönüştü.
 Adının Bolşevik devrim olması ve simgenin orak çekiç yerine kızıl yıldız olması aynı sebepledir. Stalin’e göre; “işçi sınıfı beyaz Rus işçi sınıfıdır. Kafkas güney Asya işçi sınıfı ikinci sınıf işçi sınıfıdır” 
 Lev Troçki’nin Dünya İşçi Sınıfı kardeşliği teziyle, Sultan Galiyev’in “sömürge Ülkelerin işçi sınıfı örgütlenmesi emperyalizmle mücadeleyi başarıya ulaştırır” teorisi dışlandı. Çünkü Siyonizm böyle istiyordu. Böylece Dünya işçi sınıfının antiemperyalist mücadelesi akamete uğratıldı ve işçi sınıfının örgütlü gücü Stalin sayesinde Global emperyalizmle savaşma potansiyelini kaybetmiş oldu. Nitekim Stalin; Lenin şüpheli ölümünden sonra iktidarı tamamen kontrolü altına almış, SSCB’ni ABD modeli sömürgeci, işgalci, emperyalist bir canavara dönüştürdü. 
Marksist-Leninist devrimciler 1960’lı yıllardan itibaren ABD’nin önderliğinde batılı sömürgeci ülkelerin maşası olarak, emperyalizme hizmet etmeye başlamıştır. 1970 yılından itibaren Türkiye Marksistleri NATO gladyosunun piyonluğunu yaptı. 
 01.02.2018 akşam sosyal medyada “TKP” militanlarının askeri kıyafet içinde ve silahlı olarak PKK, PYD saflarında Türkiye’ye karşı savaşacaklarını içeren bildiriyi okudukları videoyu izledim. Cümle şu; “Faşist Türkiye Cumhuriyetine ve emperyalizme karşı savaşacağız” 
İşe bak emperyalizmin yani ABD’nin silahlarını omzuna almış, ABD’nin PYD’ye diktirdiği askeri üniformayı sırtına giymiş, Orta doğu halklarını yağmalayan ve katliam yapan ABD emperyalizmine karşısına çıkan Türkiye Cumhuriyetine savaş ilan ediyor.  
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda veto hakkı olan beş ülke bağımsız ve müdrik değildir. Bilinen başlangıç olarak beş bin yıllık geçmişe dayalı, kabalist “inanma” gizil gücün elindeki toptan ‘gizli ilimler’ diye tanımladıkları, yazılı kaynaklara sahip şeytani bir yapılanma yani Siyonizm’in esareti altındadırlar. 
Bu yüzden bu devletlerin işlerinde insani herhangi bir davranış beklenmemelidir. Bu sistem; dört hak kitap Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’anı kerimin yasakladığı batıl şeytani bir Dünya ve Toplum yapılanması geleceği kurgulamaktadır. “Kontrolsüz Bir güç” olarak Düzensizliğin düzeni ve Adaletsizliğin adaleti’ni öngören bu sistemin bir lideri veya muhatap alınabilecek bir Yönetim Kurulu yoktur.
   Ama Dünya beşten büyük olsa da, insanlığın karşındaki bu güç sorumsuz ve mesuliyetsiz, insani vasıfları olmayan, elle tutulur bir yanı olmayan, ancak beş büyük devleti yöneten perde arkası iktidardır.
 Georges Politzer’den sonra günümüze kadar; akademik seviyede pek anılır aydın ve bilimsel kaynak öreten olmadığı için, Sosyalizm’in felsefi arka planı, bir sürü hurafe ve bilim dışı fikirlerle bulanıklaştı. Dayandırıldığı diyalektik ve tarihi materyalizm gerçekliklerinden saptırılarak, ateistlerin ve din karşıtlarının sığınağı, emperyalistlerin anarşi kaldıracına dönüşmüştür.
Oysa Sosyalizm kapitalizmin alternatifi; ekonomik sosyal ve bölüşüm ilişkilerini farklı düzenleyen yeni bir yönetişim biçimiydi. Emek sermaye çelişkisini ve hiçbir masumiyeti olmayan batının kokuşmuş burjuva demokrasisini ehlileştirmek yerine, yeni bir Dünya düzeni önerisiydi. 
 Stalin, Mao gibi düşünen diğer ünlü sosyalistler; bu günün devrimcilerine miras olarak, kötü  bir milliyetçilik ile, global emperyalizmin (Siyonizm) hak dinlere karşı kurguladığı yeni dünya düzenine yeni din projesine tutunma hastalığıdır. Bu günün şartlarında bu bataklığı analiz edipte okuyabilecek Yazar ve filozof Georges Politzer gibi akademik sosyalist teorisyen olmayacağına göre Ortadoğu halklarını işçi sınıfı olarak görülmeyecektir. 
Sırtında Amerikan askeri elbisesi ve Amerikan silahı ile PYD-PKK safından doğru Türkiye’ye savaş ilan eden TKP’lilerin elinde, CHP gibi salt “iktidara karşı olmak, iktidarı yıkmaktan” başka bir bilimsel fikir arka planı yok. 
Ve PYD-PKK’yı sosyalist devrimci sanacak kadar kör, PKK-PYD’nin arkasındaki ABD’yi görmeyecek kadarda Stalin ve Mao olmuşlar. 
Yazar ve filozof Georges Politzer
                “Yazar ve filozof Georges Politzer, 3 Mayıs 1903 tarihinde Macaristanda dünyaya gelmiştir. Ancak Politzer, 1919 yılında siyasi nedenlerden dolayı doğduğu ülkeyi terk ederek öncelikle Viyanaya sürgüne gitmiştir. Ülkesindeki iktidarın baskısından kaçan henüz 17 yaşındaki Politzer, Viyanada sonra 1921 yılında Fransaya geçer ve burada 1930 yılına kadar felsefe öğretmenliği yapar. “
Kızıl Kafalı Filozof” olarak da anılan Politzer, Pariste kaldığı bu süre içerisinde felsefe konusunda önemli çalışmalar yapar. İlerici bir felsefe anlayışı ile hareket eden Politzer, 1930 yılında Paris İşçi Üniversitesinde eğitim vermeye başlar. Politzer, burada diyalektik materyalizm dersleri vermektedir”(3)
1-https://www.biyografi.net.tr/lev-trocki-kimdir/
2-http://dergipark.gov.tr/download/article-file/105922
3-Georges Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, Çev: Erol Esençay, İlya Yayınevi, İzmir, 2008. Canan Yıldırım.

 

 
Etiketler: Georges, Politzer’den, Sonra;,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1966 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
2076 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1603 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
1182 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1986 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1988 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3586 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1361 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1319 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1608 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
723 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
1210 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
1144 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
1123 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
1393 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
782 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
900 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
872 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
803 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
929 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
699 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
1128 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
637 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
1054 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
659 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
1006 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
549 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
668 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
798 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
1128 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
808 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
696 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
813 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
598 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
725 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
779 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
803 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
600 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
1319 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
836 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
598 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
838 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
877 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
849 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
862 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
935 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
899 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
725 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
759 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
917 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
784 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
927 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
853 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
908 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
1103 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
724 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
937 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
864 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
1154 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
869 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
1130 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
898 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
850 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
996 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
1005 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
948 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
977 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
1197 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
935 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
1175 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
1049 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
1048 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
889 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
1042 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
864 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
1025 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
941 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
1186 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1294 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1551 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
899 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
913 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
1194 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
1228 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1393 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1436 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1548 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1331 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1195 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
1129 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
977 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1882 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
1054 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1418 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2332 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2734 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2291 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
2078 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1395 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1451 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
2359 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1873 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
2095 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
2139 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1553 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1490 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
2304 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1255 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1692 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1497 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1249 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1517 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1235 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1496 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1665 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1538 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1484 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1861 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1962 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1734 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
2011 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1426 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1646 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
2210 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
2187 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1417 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1777 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1518 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
2030 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1587 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1680 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1546 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1894 Okunma.
Haber Yazılımı