Sinan Nural ALİÇEBİOĞLU GÜÇLÜ GENÇLİK google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
05 Ekim 2020 - Pazartesi 00:06 Bu yazı 968 kez okundu
 
GÜÇLÜ GENÇLİK
Sinan Nural ALİÇEBİOĞLU
inanisgazetesi@gmail.com
 
 

 Yüce Türk Milletinin yükselişi güçlü bir gençlik ile gerçekleşecektir. Gelecek gençlerimizindir. Türkiye Cumhuriyetinin bütün fertlerinin yegâne hedefi güçlü bir gençlik meydana getirmek olmalıdır. Güçlü bir gençlik için gençliğin bilgili, donanımlı yetiştirilmesi gerekmektedir. Gençliğin bugünkü seviyesi yükseliş içerisinde olduğunu göstermektedir. Bugün dünyanın hayranlıkla izlediği üretilen aygıtların Türk gençliği tarafından icat edilmesi gençlerimizin donanımlı olma yolunda neler yapabileceğini apaçık olarak bütün dünyaya göstermiştir.

 Edirne’nin Uzunköprüsünden Iğdır’ın Aralık ilçesine, Mersin Anamur’dan Sinop’un gerzesine kadar cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün gençlerimizin donanımlı ve yüksek karakterli olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle eğitim çağındaki gençlerimiz kendilerini yetiştirmek için gayretlerini arttırmalıdır. Öğrenim hayatlarında derslerine, konulara çalışırken dosyalama sistemi meydana getirmelidir. Bir konunun ayrıntılarına inmeli ve o konuda öğrenmedik eksik bir yer bırakmamalıdır. Bunun için gençlerimiz araştırma ruhlarını geliştirmelidirler. Bilinmesi gerekir ki insan ayrıntısına vakıf olamadığı konuları tam öğrenmiş sayılmaz. Aklın bir olay ve konu hakkında doğru bir hüküm verebilmesi için o konunun ayrıntılarını tam olarak öğrenmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürüdür ki gençlerimiz ders çalışırken veya konuları tetkik ederken dosyalama sistemi oluşturmalı, o konu ile ilgili çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri dosyalamalı ve onları periyodik aralarla incelemelidir. Bu şekilde öğrenmesi ve öğrendiği bilgileri belleklerinde tutmaları mümkün olacaktır.

 Akletme bilgiler arası bağ kurma anlamındadır. Kişi zihninde bilgi sınırlaması oluşturmamalıdır. Çünkü gelişim yeni fikir, düşünce sonucu ortaya çıkacaktır. Yeni düşüncelerin zihinde ortaya çıkması için konular hakkında araştırma ve tetkikler yapılmalıdır. Bu bilgiler tedvin edilmeli bir araya getirilmelidir. Böylece insan zihninin gelişimi ve yeni fikirlerin üretilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bilinmesi gerekir ki bilgi detayları ile öğrenilmelidir. Kişi bilgiyi kuşatırsa bilginin hâkimi olacaktır. Kişi öğrendikleri ve bildiklerinden yeni düşünce, fikirler üretemezse öğrendiklerinin esiri olacaktır. Böylece bilgi insanı esir alacaktır. Kişi öğrendiklerini aşması ve geliştirmesi gerekmektedir. Zaman iyi değerlendirilmeli, sürekli olarak çeşitli kitaplar okunmalı ve okuduklarımızdan önemli cümle veya yerleri not etmeliyiz. Kişinin sürekli olarak kitap okuması ve not sistemi geliştirmesi gerekmektedir. Karanlıklar ışık ile aydınlanır. Kişiyi aydınlatacak ışık bilgidir. Günümüzde insanlığın sahip olduğu teknoloji bilgi ile gerçekleşmiştir. Yüce Allah Asr süresinde, İnsanın hüsranda olduğunu belirtmektedir. Hüsranda oluşunun bir nedeni de zamanını iyi kullanamamasıdır. Okuyarak, öğrenerek ne olacak? Söylemleri içerisinde olanlara zıddını yani okumayarak, öğrenmeyerek ne olacak? Sorusunu yöneltmemiz gerekir. Gelişim ve yükseliş bilgi ile gerçekleşecektir.  Karanlıklar noksanlığı ve zayıflığı beraberinde getirir. Toplumun aydınlanması, yükselişi, karanlık, noksanlık ve zayıflıktan kurtulmak öğrenme ve araştırma ile mümkündür. Aksi mümkün değildir. Aşırı aydınlanmak ve yükseliş sürekli okumak ile gerçekleşecektir.

Yükseliş bir nedene dayanması gerekir. Yükselmenin nedeni öğrenmek, araştırmak ve incelemek olduğuna göre yükselmenin gerçekleşmesi için yükselmeye neden olan fiillerinde gerçekleşmesi gerekir. Türk gençliğinin öğrenmesi ve araştırması yükselişin nedeni olacaktır.  Kudretli ve güçlü bir gelecek için ilim gerekmektedir. İlim, bilgi beraberinde kudreti getirecektir. İlmin gerçekleşmesi kişinin iradesinin bir ortaya çıkışıdır. Kişi iradesini kullanarak hayat boyu ilim ve bilgi yolunda çaba göstermelidir. Eğitim içerisinde yer alan öğrenciler vakitlerini değerlendirmeli sürekli olarak kitaplar okumalıdır. Öğrendikleri bilgilerin kendilerini güçlü kılacaklarından zerre kadar şüpheleri olmaması gerekir. Bilgisizlik aynı zamanda bozulmaya ve zarar vermeye neden olacaktır.  Bilgi, topluma fayda verecek ve toplumu güçlü kılacaktır. Topluma faydalı olmak ve toplumun yükselişini sağlamak için bilgiye erişmek ve yeni bilgiler üretmek gerekmektedir.

Türk gençliği güçlü bir gelecek istiyorsa sağanak yağmur gibi sürekli olarak bilgi yağmurları ile aklını sulamalıdır. Ve biz gençliği bilgi yolcusu olma yolunda, bilgiye erişmede ve yeni fikir üretmede son derece istekli, becerikli, donanımlı görmekteyiz. Türk gençliğinin yarınları daha güzel olacağından zerre kadar şüphemiz bulunmamaktadır. Unutulmaması gerekir ki “ Bilgi Güçtür” . Hükümranlık ve bağımsızlık güç ile mümkündür. Kudretin nedeni bilgidir. Türk gençliği geleceğe hükmetmek istiyorsa daha çok okumalı, araştırmalı ve yeni fikirler üretmelidir. Türk gençliği bu doğrultuda yetiştirmek bütün sorumlu kişilerin en temel vazifesidir. Eğitim bölgelerimizde gençliğin bilgi seviyesini daha yüksek seviyelere nasıl çıkartabiliriz? Soruları sorulmalı ve gençlerimiz için paneller düzenlenmeli, gençlerimizin sorunlarının çözümüne yönelik fikirler geliştirilmelidir. Türk gençliğinin gelişimi ve yükselişi için çaba göstermemek büyük bir vebaldir. Bilgi karanlıkları aydınlığa çevirir, geleceğin zararlarından kişi ve toplumları korur. Bilgi şaşkınlıkları ve karamsarlıkları giderir. Gelecek, Türk gençliğinindir. Bütün çaba ve gayretimiz Güçlü bir gençlik ve gelecek içindir.

           

 

           

 
Etiketler: , , , , GÜÇLÜ, GENÇLİK,
Yorumlar
Haber Yazılımı