Sinan Nural ALİÇEBİOĞLU İRADEMİZ KADERİMİZDİR
Yazı Detayı
30 Kasım 2020 - Pazartesi 00:08 Bu yazı 5731 kez okundu
 
İRADEMİZ KADERİMİZDİR
Sinan Nural ALİÇEBİOĞLU
inanisgazetesi@gmail.com
 
 

     Yüce Allah insanı diğer canlılardan ayıran farklı özelliklerle yaratarak üstün kılmıştır. Bu üstünlüğün merkezinde akıl vardır. Ve akıl irademizi harekete geçirmektedir. İrademiz tercihlerimiz ve olaylar karşısında seçme gücümüz, sorunlara çözüm sunma ve iyiyi, daha iyiyi ve en iyiyi tercih etme özelliğimizdir.

            Bu kitap insan iradesini, toplumsal iradeyi güzele yönlendirmek için indirilmiştir. Bu Kitap, Mekke inançlarını ve Mekke toplumsal iradesini sallamıştır. Bu toplumsal irade kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir iradeydi. “ Canlı gömülen kız çocuğuna hangi günahı nedeni ile öldürüldü? Diye sorulduğunda”  Tekvir 81/ 8-9 Bu ayetten Toplumsal iradenin insan ömrünü kısalttığını, yanlış inanç ve geleneklerin cinayetlere neden olduğunu anlamaktayız. İslam güneşi ile aydınlanan toplumsal irade sonucunda kız çocuklarının kaderi de değişmiştir. Kader, irademizden bağımsız değildir. İnsanın tercihlerine göre kader yazılmaktadır. Kişi bir olay ve sorunla karşılaştığında, bu soruna çözüm yollarına veya yaklaşımına göre kendisinin geleceği etkilenmektedir. Kader, insanın tercihlerinden bağımsız değildir. Yüce Allah Fatır süresi 35/ 11. Ayette insanın ömrünün uzayabileceğini veya kısalabileceğini, kısalan veya uzayan bu ömründe ilmi ilahi de yazılı olduğunu beyan etmektedir. “ … Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır.” İnsan iradesi insanın ömrüne etki yapmaktadır. Sağlığına dikkat etmeyen, sağlığını tehdit edici davranışlarda bulunan, yine sağlığını tehdit edici zararlı alışkanlıklar içerisinde yer alan bireyin bu davranışlarından sıyrılarak sadece “ Allah bu kadar ömür yazmış “ gibi söylemlerle sorumluluğunu üzerinden atması ve Allah’ı suçlaması doğru yaklaşım değildir. İnsan kendi iradesinin, tercihinin gelecekteki sonuçlarını değerlendirmeyerek attığı adımlar ile eksikliklerini Allah’a havale etmesi doğru yaklaşım değildir. İnsan kader kitabını okuyarak davranışlarını yapmamaktadır. İnsanın davranışları iradesinin bir tecellisi, ortaya çıkışıdır. Yine Nuh süresi 71/ 2-4 “Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah’ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz!” Bu ayetlerden Nuh Kavminin Hz Nuh’un  (as) Risâlet’ine icabet etmemeleri ve Allah’a karşı gelmekten sakınmamaları nedeni ile kendileri için belirlenen ecele ulaşamamalarına neden olduğu belirtilmektedir. Yüce Allah isyan ve inkârlarından dolayı Nuh kavminin azap ile yaşam sürelerini kısaltmıştır. Buradan Toplumsal iradenin insanın ömrüne olumlu-olumsuz katkı yaptığını anlamaktayız. Örneğin 19. Yüzyılda kadınların birincil ölüm nedeni doğum yaparken ölmekti. Yine çocuk ölüm oranları   45 (Yüzde kırkbeş) civarındaydı. Bu durum bizlere ilmin ve tıbbi bilginin gelişiminin insanoğlunun ömrüne olumlu katkı yaptığını göstermektedir. Orta çağda elli yaşlarına gelen insanlara “ Kutsal İnsan” gözü ile bakıldığını düşündüğümüzde ( Ortalama ömür 30 yıldı) İnsanoğlunun bilgi seviyesinin yükselmesinin ömrümüze olumlu katkı yaptığı ortaya çıkmaktadır.

            İrademiz, kaderimizdir. Bu irade sadece bireyin iradesi değildir. Bu irade, ebeveynin iradesidir. Bu irade, toplumsal iradedir. Bu irade, yönetilenlerin iradesidir. Bu irade, Yönetenlerin iradesidir. Bu irade aynı zamanda uluslararası güç dengelerinin iradesidir. Kişinin aldığı kararlar sadece kişiye ait değildir. Birey bütün bu iradelerden olumlu- olumsuz etkilenmektedir.  Örneğin; Uzmanların bilgi eksikliğinden, sağlıklı düşünememekten, yetersizlik nedenleri gibi toplumsal konularda toplumu etkileyecek eksik, yetersiz kararlar alması toplumu dolayısıyla bireyleri etkilemektedir. Olumlu kararlar alması da toplumu yüceltmektedir. Alınan kararlar ortaya atılan fikirler ve uygulamalar toplumu yüceltmekte veya sıkıntı içerisine düşürmektedir. Salgın hastalıkta toplumun yeterli derecede dikkat etmemesi, mesafe kurallarına dikkat etmeden birliktelik ve topluca hareket etme salgının hızının artmasına ve insanların ölümüne neden olmaktadır. Corona, her insanda aynı etkiyi yapmamakla birlikte insan organlarında kalıcı hasarlar bıraktığı gözlemlenmektedir. “ Öldürmeyen Allah öldürmez” veya “ Ecelim geldi ise yapacak bir şey yok” düşünceleri ile hayata, sorunlara bakışımız doğru değildir. Evet, öldürmeyen Allah öldürmez ancak sen öldürüp öldürmeyeceğini bilmiyorsun. Ve iraden neticesinde ecelinle karşı karşıya kalıyorsun. İşte iradenle kısalan ömrünün sonu da ecelin olmuş oluyor. Ve Sen sorumluluklarından kaçıyorsun. Hatalarını görmüyorsun. İnsan yaşam serüvenindeki hatalarını Allah’a yükleyerek kendi noksanlıklarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Evet, yaşam ve ölümüne göre kaderinin ve sevdiklerinin kaderinin değişeceğini hiç düşündün mü? Çocuklarının yetim veya öksüz kalacaklarını bu sebepten dolayı sıkıntılar çekeceğini, hayatta zorluklar yaşayacaklarını, sevdiklerini ve seni sevenlerini üzeceğini aklettin mi? İradenin tecellisine yani davranışlarına yansımasına göre kaderin değişecek ve bu değişen kaderin de senin ve sevdiklerinin kaderi olacaktır.

            Toplumsal yetki taşıyanlar, toplumun kaderini şekillendirenler, toplum iradesini yönlendirenler insanların iradelerine olumlu katkı yapmalıdırlar. Toplumu aydınlatmalı, irademizin ve sorumluluklarımızın farkındalığını gerçekleştirerek hareket etmelerini sağlamalıdırlar. Sorumluluklarımızı ve irademizi ortadan kaldırarak salt kaderci anlayış İslam’a ve Kitaba uygun değildir. Geleceği olan çocuğuna yatırım yapmayan, onların başarısı için çaba göstermeyen ebeveyn, sorumlu olduğu kitleleri fikirleri ve düşünceleri ile aydınlatmayan, insanların yükselişine neden olmayanlar büyük bir vebal yüklenmektedir. “ Kader “ diyerek Allah’ı suçlayamazsınız. İnsanın hatalarını görmesi gelecek yaşantısında tekrar aynı hatalara düşmesine engel olacaktır. Kendi çıkarları için başkalarını yok etmek ve var olmasına olanak tanımamak insanın yüklenebileceği en büyük günahtır. Neden daha tedbirli, dikkatli, hassas düşünmüyor ve davranmıyoruz? Neden? İrademiz, toplumsal irade ve yönetsel irade kaderimize yön vermektedir. Bütün muhatapların bu sorumluluk bilinci, şuuru ile hareket etmeleri dileklerimle…

           

 
Etiketler: İRADEMİZ, KADERİMİZDİR,
Yorumlar
Haber Yazılımı