Yazı Detayı
30 Kasım 2017 - Perşembe 17:45 Bu yazı 308 kez okundu
 
İŞLETME VE MALİYET
Recep ALKAN
 
 

 İşletmeleri kurduk üretime başladık, Pazar sorunu da tamam. En önemli unsur eksik. Oda işletme yönetimi, para, personel, plan yönetimi olmadığı için işletmeler kısa sürede darboğaza giriyorlar. 
 Devlet “Mali Müşavirlik” diye bir meslek ihdas etmiş, bürolar açılmış, diplomalar duvarlara asılmış ancak üretimin ve işletmeciliğin neresinde bu “Mali Müşavirler”. İşletmeciler Mali müşavirliğin ne olduğunu bilmiyor. Sanıyor ki; biraz para karşılığında alış-satış faturalarını işleyip zamanı gelen beyannameleri dolduran bir meslek erbabı olarak görüyor.
Hayır öyle değil. Mali Müşavir adından da anlaşıldığı gibi mali danışmandır. Yani, işletmenin para yönetimini ve finansman programlarını planlar bütçe hazırlar, yatırım projelerinin finansman kaynaklarını ve işletmenin mali kaynaklarını verimli kullanımını planlar. Bu planlamalar; işletmelerin özkaynakları, ayni ve nakdi finansal kaynakları ile maddi duran ticari varlıklarını muhasebeleştirerek işletme öz sermayesini somutlaştırır. 
İşletme sermayesini; maddi duran varlıkları parasal karşılığını somutlaştırarak, üretim veya yatırım planlamasında işletmecinin önünü daha iyi görmesi ortaya çıkar. Bu kaynaklara rağmen eğer üretim veya yeni yatırım için nakit finansal kaynak açığı varsa ki olacaktır. Bu takdirde işletme yönetimi borçlanma yoluna gidecektir. Bu borçlanma ileri vadeli ödeme şeklinde mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi (çek-senet), likit kaynak olarak ticari kredi yoluyla para satın alacaktır. Her iki şekilde de bu finans kaynaklarının bir maliyeti olacaktır. Çek-Senet araçlarının mal ve hizmet alımında kullanıldığında maliyet olarak, en az yıllık enflasyonun vade sayısı kadar aylık maliyeti yansıyacaktır. Ticari kredilerin maliyeti ise ilgili finans kurumunun eksperi tarafından belirlenecek risk ile hesaplanacağından bir miktar değişim gösterse de ortalama yıllık yüzde 14,64 faiz artı sigorta olacağından, ticari kredi yoluyla satın alınacak olan 100,00tl ile satın alınacak mal veya hizmet, yıllık enflasyon ile birlikte (100,00tl+yüzde 14,64+yüzde 9,32 yıllık enflasyon) 123,96tl ye mal olacak ki, satış fiyatının yüzde 23,96tl artması demek olacaktır. 
İşletmecilerin bu ve benzer konuda bilgi sahibi olmalarını bekleyemeyeceğimize göre, bu işleri mali müşavirlerden hizmet satın almak sureti ile yılık hatta üç beş yıllık altı dolu planlamalar yapabilsinler. 
Bu işler Mali Müşavirlerin uzmanlık alanlarıdır. İşletmelerin finansal darboğaza girip kısa sürede iflasa gitmesi mali müşavirlik hizmeti talebi olmamasındandır. 
Ülkemizde işletmelerin sektör olarak değişim gösterse bile ortalama mali darboğaza düşme ömrü beş yıldır. Beş yıl içinde kara balta işi fiyatlandırma ve maliyet, finansal maliyet, işletme giderler, personel giderleri, kar marjı vesaire uzman eliyle hesaplanmadığından sokak diliyle tutturabildiğine satış usulü işletmelerin ömrünü kısaltmaktadır. 
Buradan anlaşılıyor ki; en azından orta ölçekli işletmelerin, işletmeci ve mali müşavir istihdam etmeleri veya bu hizmeti satın almaları uzun vadede işletmenin sağlam kazanç kaynaklarıyla yoluna devam edebileceği açıktır. 
Geçen hafta ki yazımda, İŞ KUR, KOSGEB ve BAKKA’nın aktivitelerine kabaca göz atmıştım. Bu kurumların kendi alanlarında yürüttükleri verimli çalışmaların, uzun vadede üretim ekonomisine geçme gayreti içinde olan Ülkemizin bu süreçte bu kurumlar sayesinde dikkate değer katkısı gözlemlenecektir. 
Bu bakımdan; faal olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sıkıntıya düşmemeleri için işletmelerin işletmecilik ve maliyet muhasebatı açısından bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yerel bazda ilgili kurumların açtığı girişimcilik kursları, işletmecilik ve maliyet muhasebatı açısından güçlendirilmesi şarttır. Üretim ekonomisinin eğitimli işletmeci ve maliyet muhasebatı ayağı güçlendirilmedikçe girişimcilerin kaygı ve korkularını gideremeyiz. 
Mevcut aktif olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işletme bilimi, maliyet ve pazarlama teknikleri açısından, bu alanda eğitim almış lisans mezunları istihdam edilmesi teşvikleri yoluyla özendirilmelidir.

 
Etiketler: İŞLETME, VE, MALİYET,
Yorumlar
Haber Yazılımı