Yazı Detayı
23 Mayıs 2019 - Perşembe 17:16 Bu yazı 752 kez okundu
 
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
Recep ALKAN
 
 

Türkiye Cumhuriyeti; Doğu Akdeniz kıta sahanlığımıza dünyanın öteki ucundan gelip savaş makinelerini konuşlandıran emperyalistlerle savaş halinde. Muhalefet soğan patates, samanla iktidarı düşürmenin peşinde. Üstelik; aynı emperyalistlerden destek ve müdahale isteyerek.

Enver Paşanın İttihat ve Terakkisi de; II. Abdulhamid’i yıpratıp indirirken Devleti de hedef almıştı. Amacı Ülkeyi kurtarmaktı. İttifak devlerinin dolmuşuna gelerek, yaptığı hatanın bedelini üç kıtaya yayılan topraklarımızı kaybederek ödedik..

Dikkat… Muhalefetin “müdahale edin” çağrısı yaptığı; İtilaf Devletleri ve İttifak devletleri birlik olup, Doğu Akdeniz de namlularını Ülkemize çevirmiş fırsat kolluyorlar

Muhalefet Partileri; Devlet ile Siyasi İktidarı birbirinden ayırarak siyasi ve toplumsal muhalefet anlayışını geliştiremez, iktidar olma hırsı ile çekici, nalına da mıhına da vuran bir muhalefet anlayışı ile ancak, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsrail kardeşlerin işini kolaylaştırırsınız.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsrail Doğu Akdeniz’de savaş makinesiyle fırsat bekliyor. 1909 da olduğu gibi, güçsüz, istikrasız, Devlet stratejisi ve diplomasi deneyimi olmayan acemi iktidarın yönettiği bir Türkiye hayali kuruyor.

Hiçbir şey yokmuş gibi kapıdaki tehlikeyi görmezden gelen bir tutum içindeki muhalefet, Dünyanın çivisi çıkmış, onlar sadece “İktidarı nasıl düşürürüz” ile meşgul,

Enteresan bir şekilde, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsrail kardeşler de aynı şeyi bekliyor ellerini ovuşturarak. Tıpkı 1900 yılında olduğu gibi. Türkiye’de siyasetin parçalı, iktidarın üç dört partiden meydan gelişmiş uyumsuz ve istikrarsız bir koalisyon ortamı bekliyor.

Milletin yeterli desteği ile yüzde 52 çoğunluğu arkasında tutan Ak Parti iktidarı ve tüm Kurum ve Kuruluşları ile (muhalefet hariç) yekvücut bir Türkiye ve Savunma Sanayinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayacak lojistik desteği karşılayacak seviyeye gelmesi tek caydırıcı unsur.

1900 yılından 1909 yılına kadar İttihat ve Terakki aynı aymazlığın içindeydi.

Ve sonuç; Osmanlı Devletini 1909 yılına taşıyan süreci Sayın Murat Bardakçı şöyle özetliyor.

 “Enver Paşa ile arkadaşları askerlik ve siyaset sahnesine “memleketi batıştan kurtarabilmek” maksadı ile çıkmışlardı ve 1900’lerin başında “memleketi kurtarmak” demek, öncelikle Sultan Abdülhamid’in tahtından indirilmesi demekti.

Bu emellerine Paşa’nın “hürriyet kahramanı” olarak isim yaptığı İkinci Meşrutiyet’in ilânından bir sene sonra, 1909’da vâsıl oldular, Abdülhamid’i hal’ edilip sürgüne gönderildi, aradan dört sene geçti, İttihad Terakki ve Enver Paşa memleketin kaderine hâkim oldu, derken dünya savaşına girildi ve iktidarı tam olarak ele almalarından sadece beş sene sonra, 1918’de ne memleket kaldı, ne de o iktidar!

Öyle bir yenilgi yaşadık ki, memleketin sadece dört bir yanı değil, “payitaht”, yani başkent İstanbul bile işgale uğradı.

Büyük bozgun sırasında ordunun başında Enver Paşa vardı ve yenilgi ile neticelenen iktidarının temelinde bir asırdır sallanan ve parçalanmak üzere olan memleketi toparlayabilmek hevesi bulunuyordu. Ama bu şekilde bir iyi niyetle başlayan yolculuk iyice düşünülmeden ve gençliğin getirdiği hayalperestlikle verilen kararların neticesinde önce imparatorluğun, dört sene sonra da Paşa’nın sonunu getirdi

27 Nisan 1909 ile Osmanlı'nın teslim olduğu 31 Ekim 1918 arasında sadece 9,5 yıl vardır ve ne acıdır ki 10 sene tamamlanmamıştır

Bizim muhalefetin görmezden geldiği; ticaret savaşları ile başlayan savaş tam tamları, İran, Türkiye, Doğu Akdeniz petrolü ve Ortadoğu Devletlerini işgal için çalıyor.

1900 yılına gelip dayanan dünya Devletleri bir tıkanıklık ve gelecek kaygısı yaşamaya başladı.

Osmanlı Devletinin idaresinde 64 farklı milletten Devletler, kendi inançları, gelenek ve görenekleriyle güvendeydiler. Bu 64 devlet; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsrail gibi emperyalist ve sömürgeci devletlerin, katliamcı, talancı tehditlerinden Osmanlı Devletinin koruması altındaydılar.

Sanayi devriminden sonra geçen sürede; birikerek şişen sermaye ve serileşen üretim yeni Pazar ihtiyacı doğurdu.

Onların düzeni ve hedefi; Osmanlı Devletinin İslam esaslarını esas alan devlet anlayışı engel ve düşmandı. Üçüncü ülkelerin bile kendirlini güvende hissetmediklerinde, Omsalı devletinden yardım istiyor ve alıyordu.

Sanayi devriminden sonra artan üretim için Pazar, yeni girişimciler için finansal kaynağa ihtiyaç vardı. İşte tamda bu aşamada değişik ülkelerde “Galata Bankerleri”  örnek alınarak finansörler ile sanayiciler arasında ilişkiler kurallaşmaya başladı.

 

OSMANLIDA DURUM;

19. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimi anonim şirketlerin varlığını çoğaltmış ve gelişmelerini desteklemiştir. Türkiye’nin bu devrime yabancı kalmasına rağmen ülkede yaşam tarzı itibariyle Avrupa’ya bağlı kalan azınlıklar, batı kültürünün etkisi altında oluşan Türk – Müslüman elit tabakası ve Türkiye’de yaşayan Levantenler 3 önemli grup halinde menkul kıymetlerle ilgilenmiştir. Aynı zamanda Galata Bankerleri aracılığıyla da piyasayı oluşturmuşlardır.

O dönemde Türkiye’de hisse senedi ve tahvil ihraç edecek şirketler yoktu. Bu nedenle piyasa ve borsa önce yurt dışındaki kuruluşların ihraç ettiği menkul kıymetlerle oluşturulmuştur. Bu da bir ayağı dışarıda olan banker ve iş adamlarıyla yeni tesis edilen telgraf hatları ve özellikle de o günkü Türk parasının dönüştürülebilir altın para olması sayesindedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda menkul kıymetlerin ticaret niteliği taşıyan işlemleri ilk olarak Tanzimat Dönemi sonrası görülmeye başlamıştır. 1854 Kırım Savaşı dolayısıyla yapılan borçlanmaya ait tahvillerin yaygın bir şekilde el değiştirmesi borsa faaliyetlerine zemin hazırlamıştır. İlk olarak Galata Bankerleri 1864 yılında bir dernek kurmuşlardır. Ardından Havyar Han’da, sonra Komisyon Han’da faaliyet göstermişlerdir. Alacaklı yabancı devletlerin de teşviki ile 1866 yılı kararnamesiyle İstanbul’da ilk resmi borsa olan Fransız borsa sistemine yakın “Dersaadet Tahvilat Borsası” açılmıştır. Borsanın denetimi için Maliye Nezareti’nce bir komiser tayin edilmiş ve 20 kişilik yönetim komitesi oluşturulmuştur. Borsada faaliyet gösterenler, mubayaacılar (dealers), simsarlar (brokers), coberler (jobbers) diye gruplara ayrılmıştı.

 

Osmanlıda var olan bu birikimi göz önüne alarak; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz devletlerinde finans sektörü gelişti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz devletlerinde birbiriyle, anlayış ve bakış açısı uyumu olduğundan kendi aralarında bir sanayileşme dayanışması, sanayileşme ve üretimler için Pazar sorunları, enerji ve hammadde ihtiyacı gibi konularda arayış içine girdiler.

Bu arayış; aynı zamanda paylaşım kavgası ve talan kültürünü meşrulaştırdı. Öncelikli olarak; kömür ve buhar enerjisi ile gelişen üretim makinelerini hızlandırma ihtiyacı doğdu. Bu hızlanma içerden patlamalı petrolle çalışan motor icadından sonra, petrol kaynaklarına yöneldiklerinde gözler Osmanlı ve Orta doğuya çevrildi.

Osmanlı düşman ve ortadan kaldırılmalı ve Ortadoğu küçük zayıf sözde bağımsız devletlere devredilmeliydi. Ancak kendi aralarında da bir çekişme vardı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Portekiz devletleri, Ortadoğu petrollerine kavuşmak için, önce Osmanlıyı Anadolu’ya kadar sürmek ve Anadolu’ya hapsetmek gerekiyordu.

1900 yılında başlayan Osmanlı Operasyonu İttihat ve Terakki eliyle 1909               II. Abdulhamit Han Taht’dan indirilirken aynı zamanında Dünyanın en başarılı devlet deneyimine sahip kurumsal devlet yapısını oluşturan yetişmiş sadık bürokratlar Selanik ormanlarında tavşan gibi avlanarak katledildi. Özellikle dünyanın en güçlü ve etkin istihbarat teşkilatı “teşkilatı mahsusa” da Selanik ormanlarında katledilerek yok edildi.

Sultan II. Abdulhamid tahtan indirildikten sonra tüm yetkiler ve hakimiyet ittihat ve Terakki’ye yani Enver Paşaya geçmişti.

Dürüst tarihçilerimiz bu dönemi “Osmanlı devletinin bittiği anlar” olarak yorumluyorlar.  

ABDULHAMİD'İN TAHTTAN İNDİRİLDİĞİ KARANLIK OPERASYON

II. Abdülhamid'in İttihatçılar tarafından Osmanlı ordusuna getirilen avcı taburları tarafından tahttan indirildiğini anlatan Arabacı, "II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi 2.Meşrutiyet'ten sonradır. Abdulhamid 27 Nisan gibi tahttan indirilir. 31 Mart Vakası Osmanlı tarihinin son dönemlerinin en karanlık olaylarından biridir. Abdulhamid 31 Mart Vakası'ndan dolayı sorumlu tutulur ama enteresan bir şeydir. 31 Mart olaylarını çıkaran avcı taburlarıdır. Avcı taburları 3.ordu içinden meşrutiyeti korumak üzere İstanbul'a ittihat ve terakki tarafından getirilip yerleştirilen askeri birliklerdir. Avcı taburlarının kullanılarak isyanın başlatılması oyun içinde oyundur. Tahttan indirildiğini tebliğe gelen ekibin içinde Emanuel Karasu diye Selanikli Yahudi bir ittihat terakki milletvekili vardır. Esat Toptani bir Arnavut ırkçısı Balkan harbinde Osmanlı devletine büyük ihanet eden adamlardan biridir. Abdulhamid'e 1909'da tahttan indirildiğini tebliğe gelenlerden ikisi bunlardır. Yani Abdülhamid 33 yıllık bir devlet başkanlığından sonra böyle karanlık bir operasyonla Osmanlı devletinin başından indirilir. Ardından gelen yönetimler de Kudüs-Filistin yöresine Yahudi yerleşimini kolaylaştırmışlar. Tüm engelleri kaldırmışlar. O Abdulhamid titizliğini göstermemişlerdir. Abdulhamid'in tahttan indirilip götürülüp hapsedildiği yer de Selanik'te bir Yahudi'ye ait Alatini köşkü'dür. İşte Abdulhamid şeyhine yazdığı Filistin mektubunu burada sürgün hayatı yaşarken kaleme alır ve Filistin'i vermediği için Yahudiler tarafından tahttan indirildiğini anlatır.

 

İŞTE ABDÜLHAMİD'İN O MEKTUBU

İşte 31 Mart olayıyla İttihatçılar tarafından tahttan indirilip Selanik'e gönderilen Sultan II. Abdülhamid'in, bu dönemde Suriye'deki şeyhi Mahmut Ebu Şamat'a yazdığı Filistin mektubundan dikkat çeken satırlar:

"Ancak ve ancak 'Jön Türk' ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyeti'nin rüesasının tazyik ve tehdidiyle Hilâfet-i İslâmiyeyi terke mecbur edildim. Bu ittihatçılar, Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudiler için bir vatan-ı kavmî kabul ve tasdik etmediğim için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. Bilâhare yüz elli milyon altun İngiliz lirası vereceklerini vaat ettiler. Bu teklifi dahi katiyen reddettim ve kendilerine şu sözle mukabelede bulundum: 'Değil yüz elli milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu tekliflerinizi katiyen kabul etmem! Ben otuz seneden fazla bir müddetle Millet-i İslâmiye'ye ve Ümmet-i Muhammediye'ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve salatin ve Hulefa-i İslâmiyeden aba ve ecdadımın sahifelerini karartmam ve binaenaleyh bu tekliflerinizi mutlaka kabul etmem' diye kat''î cevap verdikten sonra hal'imde ittifak ettiler. Ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Allah Teâla'ya hamd ettim ki ve ederim ki; Devlet-i Osmaniyye ve Alem-i İslâm'a ebedî bir leke olacak olan tekliflerini, yani Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. İşte bundan sonra olan oldu. Ve bundan dolayı da Mevlâ-yı Müteal Hazretlerine hamd ederim."

(YENİ AKİT GAZETESİ 21 Nisan 2018 Cumartesi)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/2-abdulhamid-han-nasil-tahttan-indirildi-kendi-diliyle-karanlik-operasyon-452014.html

 

Sonra Dünya Petrolünün üstünde oturan milletlere küçük parçalara ayırarak, cetvelle sınır çizerek sözde bağımsızlık verdiler.

 
Etiketler: İTİLAF, VE, İTTİFAK, DEVLETLERİ, ÇOK, PARTİLİ, KOALİSYON, BEKLİYOR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1388 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
1325 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1074 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
687 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1729 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1626 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3314 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1019 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1017 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1237 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
469 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
731 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
790 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
891 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
466 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
580 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
597 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
490 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
491 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
406 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
639 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
395 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
572 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
392 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
738 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
344 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
436 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
527 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
622 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
549 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
462 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
477 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
346 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
454 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
420 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
473 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
405 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
902 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
587 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
432 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
601 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
609 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
570 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
608 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
686 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
717 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
474 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
597 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
568 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
592 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
620 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
609 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
679 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
685 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
505 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
701 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
623 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
810 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
633 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
919 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
644 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
616 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
829 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
685 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
675 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
811 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
944 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
688 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
849 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
790 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
829 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
707 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
809 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
641 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
758 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
618 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
756 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
977 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1226 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
698 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
715 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
870 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
959 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1160 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1194 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1191 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1095 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1010 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
867 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
703 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1656 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
854 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1219 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2121 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2500 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2071 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
1704 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
1724 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1226 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1185 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
1914 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1650 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
1937 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
1716 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1317 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1288 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
1938 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1069 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1441 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1278 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1014 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1276 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1048 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1247 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1318 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1302 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1276 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1522 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1646 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1496 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
1668 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1207 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1443 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
1859 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
1922 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1263 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1533 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1294 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
1743 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1359 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1465 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1407 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1707 Okunma.
Haber Yazılımı