Yazı Detayı
06 Eylül 2018 - Perşembe 17:22 Bu yazı 803 kez okundu
 
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
Recep ALKAN
 
 

 

         İnsan; fizyolojik olarak insanı hayrete düşüren bir mükemmellik numunesidir. Bu mükemmelliğe; elle tutamadığımız, mikroskop veya laboratuar ortamında gözlemleyemediğimiz, hepsine birden “ruh hali” dediğimiz özelliğini de ekleyince, sadece hayranlık tepkisi verebiliyoruz.

        O “ruh hali” diyerek ifade edebildiğimizi sandığımız özelliğinde gelişip; davranışlara ve düşüncelere yansıyan hasletler var.  Henüz envanterini çıkaramadığımız duygu dünyasındaki ancak hissedebildiğimiz hazların ve acıların somut kimyası veya fizyolojisini gözlemleyemiyoruz?

        Muhtelif düşünüş ve okuyuş usullerimiz var belki. Bu okuma ve düşünme usullerine itimat edebilmemiz için laboratuar ortamında somut verilere gereksinim duyuyoruz. Şayet somut donemiz yoksa Metafizik düşünüş ve okuyuşa başvuruyoruz. Somut datalara dayanan bilgileri için Materyalist düşünüş ve okuyuşa usulüne başvuruyoruz.

         Bütün bunlara rağmen, hatta yapay zekayı keşfedip işletmemize rağmen henüz insanı tanımıyoruz.

         Benim burada insanı tanımaya yönelik bir çabam olamaz. Ancak; “AYARI BOZULAN İNSAN” üzerine edindiğim bilgileri paylaşabilirim. İnsanı tanımak başka bir şey, tanımlamak başka bir şeydir.

         Şunu net olarak kabul etmeliyiz ki; “yapay zekayı” üretip işleten İnsanoğlu, insanı tanımlayabilmiş, envanterini çıkarabilmiş değildir.

         İnsanoğlunun duygu dünyasını, beşer duyularını ve onların birbirleriyle olan karmaşık etkileşimlerini  bu günün teknolojisiyle bile izah edemiyoruz.

 

         Doğal dengenin ve yeryüzü florasının; kendi kimyası veya biyolojik başlangıç dengelerine sızan dışsal kimyasallarla fabrika ayarlarını kaybetmesinin insan kimyasına etkileri, tümden bir fabrika ayar kaybına yol açmaz diyebiliyor muyuz?

 

         Bahse konu fabrika ayarları; insanda fizyolojik, kimyasal ve ruh hali olarak tümleşik bir fabrika ayarıdır ki, buna FITRAT deniyor.

         Zaman zaman insanlar gördükleri olağandışı başkalaşım veya değişikliklerle karşılaşınca “Dünyanın sonu geliyor” diyor. Bu bir kendini ikna etme kolaycılığıdır.

         Haydi bir bakalım özgün tasarımını ve yapısını korumuş ne kalmış Dünya da ve üzerinde.

         Öncelikle şunu bir tespit etmek lazımdır. Yer yüzünde değişik coğrafyalarda yaşayan Ademoğullarının gelişmiş veya hiç gelişmemiş topluluklarında ortak refleksler veya ortak davranışları var. Birbiriyle hiçbir tarihsel bağı veya iletişim olmayan toplulukların, benzer insani davranışlara sahip olduklarını gözlemliyoruz. Benzer efsaneleri, benzer mitolojik masallara veya hikayelere rastlamak mümkündür.

         Mesela; mahremiyet duygusu, ayıplama, yasaklama, sınırlama gibi içsel refleksler bir uçtan diğer uca, ilkel veya gelişmiş toplumlarda aynıdır.

        Bunu bir kuşun yetişkinlik devresine geldiğinde üreme gereksinimi döneminde eş arama ve yuva yapma refleksi onun fıtratında bulunan işletim sisteminde programlanmıştır.

        Bu bakımdan gelişmiş ülkelerde ileri teknoloji ile elde edilen hayatı kolaylaştıran endüstriyel ürünlerin yan etkileri; insanı yalnızlaştırmış, aile sıcaklığını komşu dayanışmasını yok ederek deprasif  hırçın mutsuz bir birey üretmiştir. Endüstrileşmiş Ülkelerin Türk milletinin kendine özgü aile ve mahalle hayatı kültürünü bilinen yazılı tarih olarak Selçuklu ve Osmanlı aile ve mahalle örgütlenme modelini incelemektedir.

         Bu ülkeler o kadar insanlıktan saptı ki; anne ve babalar uzun yıllar çocukları veya torunları tarafından arayıp sorulmadığı veya ziyaret edilmediğinden, mahalleye koku yayılınca anlaşılıyor öldüğü. Evin beş yıl önce ölmüş yaşlılar bulunma hikayelerini gazetelerde okuyoruz. Ötenazi için yargıya başvuran sağlıklı anne babaların hikayelerini okuyoruz.

PEKİ NERDE YANLIŞ YAPTIK

         1-Havayı, suyu, çevreyi, denizleri, toprağı kirlettik.

         2-Yeryüzünde insanların ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için elzem olan besin zincirinin biyolojik yapısına (GENLERİNE) müdahale ettik, değiştirdik. Değişen genlerin zamanla nasıl bir sonuç üreteceğini bilmediğimiz halde GDO’lu ürünler elde ettik.

         3-İnsanlar ve hayvanlarda verimlilik veya yaşam konforunu artırıcı ilaçlar ve aşılar geliştirdik.

         4-Endüstriyel atıklar, atmosfer katmanlarının değişik katlarında meydan getirdiği yoğunlaşma nedeniyle dış uzayın etkilerinde artışlar dolayısı ile mevsimsel ayarlar bozuldu.

         5-Dünya üzerinde yaşanan genel ısı artışı sebebiyle kutuplardaki buzullar eriyor. Böylece mevsimlerde veya atmosferik olaylarda olağanın üstünde meteorolojik olaylar yaşanıyor.

         6-Son olarak ve karmaşık olarak; insanlar, hayvanlar, bitki örtüsüne yapılan kimyasal veya biyolojik zincir dışı müdahaleler nasıl bir mutasyona yol açmış olabilir bilen var mı?

         7-İnsanı birey olarak ele aldığımızda; biyolojik olarak, “ruh hali” olarak, mizaç olarak, davranış bilimi ve sosyolojik olarak, 50 veya 100 yıllık periyotta nasıl bir değişim evresi içinde olduğunu biliyor muyuz?

         8-Davranış bilimleri açısından insanların şahsi veya toplumsal aksiyon veya reaksiyonlarını hangi ölçülerle mukayese edebiliriz.

         Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, yani Amerika ve Afrika kıtalarının yağmacıları ve yerli halklarının katilleri, şişmanladı zenginlikten şımardı. Sonra ABD’yi süper güç dünya hakimi ilan etti adamlar güç zehirlenmesi nedeniyle dünyayı yeniden düzenlemeye yeltendiler.

           Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Japonya, Çin, Rusya halklarının toplumsal anlamda zengin olmalarına rağmen mutsuz, huzursuz agresif ve saldırganlaştılar.

           İnsani özniteliklerini kaybettikleri için “aile ve komşu” bağıyla hissedilen ulviyeti yitirdiler.

           İnsanda bir fizyolojik yarısı, birde hissiyatı ile duygu mevhumu ile insandır. Ve İnsanın ruh ve beden bütünlüğü hakkı evrensel yani Uluslar arası devredilemez haklarındandır. Ruh yani hissiyat ve duygu yanı körelip kapanmış insan canavarlaşmıştır.

           Günümüzde an itibari ile süregelen bir Dünya savaşı var. Önceki Dünya savaşlarından farklı olarak bu dünya savaşı değişik araçlarla sürdürülüyor.

           Bütün bunların altını çizip bir toplam çıkarırsak; ancak diyebiliriz ki, AYARI BOZULAN İNSAN dünyayı cehenneme çevirdi.

Buraya kadar yazdıklarım SEBEBPTİR

 

SONUÇ;

FABRİKA AYARLARI BOZULMUŞ İNSAN

İslamiyet’e göre yukarıdaki sebepler aşağıdaki sonuçları doğurur.

(--Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.

--Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.

-- Dinden garı hususlar için öğrenim yapılacak.

--Âlimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler.

--Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekat ağır bir borç olarak kabul edilecek.

--Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok ama âlim bulunmayacak.

--Âlicenaplık, izzet-i ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek.

--Kişiye ,şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok ,doğru iş yapan az olacak.

--Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve 'şurada emin bir insan vardır' denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.

--İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler

--Büyükleri merhametsiz küçükleri hürmetsiz olacak; çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

--Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.

--Mihnet, bela, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek

--Sonradan gelen nesiller ,önceden gelenlere sövüp sayacaklar.

--Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galebe edecekler.

--Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edinen sünnet ve candan bir dost.

--Kazanç, belirli kişiler arsında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler

--İnsanların başına bir zaman gelecek ki ,onlardan faiz yemeyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır.

--Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi ,sokaklarda dolaşacaklar.

--İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak, kişi gece mü'min yatacak sabah kafir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.

--Dünya işlerine dalıp ahiret işleri unutulacak, Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak

--Sabah giyinen elbise başka akşam giyinen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden biri gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerimizin duvarları da halılarla süslenecek

--Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.

--Herkes 'kazanamadığından ve geçinemediğinden 'şikayetçi olacak.

--Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.

--Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.

--Gönüller birbirini sevmez olacak, dince ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirlenecek, kardeşler bile dinde ve mezheplerde ihtilaf edecekler.

--Faize alışveriş; rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denecek.)

 

 
Etiketler: Modern, yaşamın, sebep, sonuç, çıkmazı,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1509 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
1397 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1198 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
752 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1786 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1712 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3376 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1097 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1080 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1286 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
526 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
834 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
874 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
800 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
964 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
519 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
671 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
641 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
534 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
564 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
468 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
720 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
439 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
663 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
444 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
809 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
386 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
478 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
568 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
739 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
621 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
515 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
538 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
382 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
518 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
492 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
522 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
460 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
985 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
628 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
476 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
645 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
672 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
637 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
658 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
731 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
752 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
516 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
645 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
637 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
623 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
680 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
645 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
718 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
763 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
538 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
744 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
668 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
865 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
660 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
960 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
697 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
651 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
863 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
723 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
714 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
853 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
994 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
719 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
922 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
830 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
862 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
743 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
848 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
679 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
665 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
805 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1033 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1285 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
714 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
747 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
922 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
992 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1194 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1224 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1245 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1130 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1047 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
909 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
737 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1689 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
882 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1249 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2160 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2540 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2102 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
1769 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
1776 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1258 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1231 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
1995 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1684 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
1972 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
1772 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1354 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1314 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
1988 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1109 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1483 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1303 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1050 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1310 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1078 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1278 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1377 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1335 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1297 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1579 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1691 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1527 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
1738 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1234 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1479 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
1903 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
1983 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1291 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1558 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1327 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
1778 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1391 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1498 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1431 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1743 Okunma.
Haber Yazılımı