google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
DİSİPLİN KURULU ACIMADI
DİSİPLİN KURULU ACIMADI
Yazı Detayı
12 Temmuz 2018 - Perşembe 17:00 Bu yazı 1250 kez okundu
 
TÜRK SOLU SORUNSALI
Recep ALKAN
 
 

  Aşırı solcu, aşırıcı sağcı veya ılımlı solcu ılımlı sağcı yoktur. Özellikle hiç bir ideoloji veya siyasi inanışın ılımlısı olmaz, olsa olsa münafık’ı olur.

 Din mensupları da böyledir. Ilımlı Müslüman veya ılımlı Hıristiyan veya Musevi olmadığı gibi, aşırı Müslüman, Hıristiyan veya Musevi de yoktur. Ilımlı Müslüman, Ilımlı Hıristiyan ve ılımlı Musevi olduğunu söyleyen aslında münafıktır.

 Kendini herhangi bir inanç sitemi veya ideoloji mensubiyeti içinde tanımlayan herkes, o inandığı mücadelesini verdiği sistemin tamamının savunucusudur.

 Bu bakış açısı çerçevesinde; Müslüman Müslümanlığın yazılı tüm kural ve kaidelerine uyan kişidir.

 Hıristiyan; Hıristiyanlığın yazılı tüm kural ve kaidelerine uyan kişidir. Bunun ortası yoktur.

  Musevi de aynı şekilde Tevrat ehlidir orada yazılı kural ve kaidelere uyan kişidir.

 Siyasi partilerin siyaset sahnesinde ki ızdırapları genellikle bu alanda başlar. Kendilerini halka ifade etmekte çektikleri sıkıntı, ilkesel olarak dayandıkları Dünya görüşünü yerelleştirmeye ve özelleştirmeye çalışırlar.

  Siyasi partiler ne kadar yerelleşme merakı içinde olsalar da, ne kadar özelleşmek için kıvransalar da, sonuçta kök olarak dayandıkları evrensel bir ideoloji vardır.  

         Sağ ideoloji genellendiğinde; siyasal olarak burjuva demokrasisi ve liberal bölüşüm düzeninin muhtelif varyasyonları içinde örgütlenir.

Sol ideoloji genellendiğinde; sol olarak ifade edilse de sol hiçbir zaman burada kastedilen ideolojiyi yansıtmaz. Çünkü ideolojisi sosyalizm olan bir siyasi partiyi; yerelleşme veya özelleşme çabaları ile “SOL” tanımıyla anlatılmaya kalkışılırsa sulandırılmış, esnetilmiş hatta bozulmuşluğa giderseniz.

  Sosyalizm; kendi içinde aşırı sol, ılımlı sol veya yerel sol gibi özelleştirilemez. “Sol” dan anlaşılması gereken sosyalizmdir. Kendinizi solcu olarak tanımlarsanız, ya sosyalistsiniz, yada münafık.   

 Sosyalizmin üç temel versiyonu vardır. 1-Evrimle Devrim, 2-Silahlı Devrim, 3-Demokratik devrim. Bu sosyalizmi iktidara taşıma yoludur. Demokratik devrimin şemsiyesinin altına bazı “ılımlı solcu”, “Sosyal demokrat”, “demokratik sol” gibi yerelleştirilme yanılsaması içinde uyduruk yollar gizlenmiştir. Bu girişimler, yanıltmaya, aldatmaya matuf sahteciliklerdir.

  Buradan Türk Solu sorunsalına şöyle bir göz atıldığında sosyal demokrat CHP ve içinde bulunduğu kimlik kabızlığını görürüz.

  Ülkemizde sosyalizmin ve özellikle TKP’nin kurulup kurumsallaşmasında hep CHP takozunun tümseğine takılmıştır.

  Ülkemizde ki sosyalist unsurlar da hep dönüp dolaşıp, sosyalist ideolojinin böyle bir sorunu olmamasına rağmen kendi içsel açmazları olan DİN sorununu aşamamışlardır. Nedense sosyalizm ateistlerin limanı olmaktan öteye geçememiştir. Sosyalist veya sol bir partiye mensup olduktan sonra solculuk adına bütün sorun DİN meselesiymiş gibi DİN ile savaşıyorlar.

 Solcuların yada sosyalistlerin; takılıp kaldıkları iki tümsekten biri Pozitivizm, diğeri Stalin’in kariyerizmidir. Türk sosyalistleri bireysel bazda her biri ayrı bir örgüt gibi davranmaları, gerçek anlamda iç dünyalarını yansıtabilecekleri bir zemin bulamadıklarındadır. 12 Eylül 1980 öncesi DEV-YOL, DEV-SOL gibi anaç sosyalist örgütler, kendi içlerinde tümörleşip ihanet eden münafıkların ürettikleri, küçük farklılıklar yüzünden muhtelif fraksiyonlara bölündüler. Kendi solculuğuna kendiside inanmayan CHP; bu anaç örgütlerin, bilimsel sosyalizme dayalı siyaset üretmelerinden öcü gibi korkuyordu. Bilimsel bağımsız (Stalinizm ve Maoizm)’den değil Marksist-Leninist siyaseti öne çıkarmaları, CHP’nin maskesini düşürmesinden korkan CHP; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı TBMM’de oylanırken 70 kusur CHP’li milletvekili kabul vermesi başka türlü izah edilemez.

 CHP’yi bilen bilimsel sosyalizm yanlısı devrimciler, iyice dağıldılar, Stalinizm ve Maoizimle her şey bitmiş gibi, sadece CHP gibi Pozitivist yanılsama içinde DİN savaşı ile kendilerini tatmin ediyorlar.

 Bu konuyu Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Allah-Peygamber-Kitap kitabının Esma-ül Hüsna bölümünde ele almış. Dr. Kıvılcımlı’nın kitabında ki bu bölümü yazımın sonunda bulabilirsiniz.

Ülkemizde ki Sosyal demokrat yanılsamasını ise Yıldırım Koç’un 2015 tarihli makalesinden okuyalım

Aydınlık Gazetesi, 13 Nisan 2015 Yıldırım Koç

(SOSYAL DEMOKRATLAR EMPERYALİZMİN DESTEKÇİSİDİR

Günümüzde Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, İsviçre, Japonya gibi ülkelerdeki sosyal demokratlar, ancak kendi milli çıkarları zarar gördüğünde emperyalizmin bazı politikalarına karşı çıkmaktadırlar.

  Saldırgan bir pakt olan NATO’nun günahları sosyal demokratlar tarafından da paylaşılmaktadır. Sosyal demokrasi, kapitalizmin, işçi sınıfını emperyalist sömürü sayesinde sistemle bütünleştirmesinin ve emperyalist sömürü için işçi sınıfının desteğini seferber etmesinin siyasi ifadesidir.

  Sosyal demokrasinin refah devleti ve yüksek hayat standardının arkasında emperyalist sömürü ve zulüm vardır. Emperyalist sömürünün engellenmesiyle ülke kaynaklarının ülke halkının yararına kullanılması ise halkçılıktır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaşadığı dönemde sosyal demokrasi kendi içinde ayrışmış ve varlığını “sosyal demokrasi” olarak sürdürenlerin niteliği iyice teşhir olmuştu.  

  Mustafa Kemal, sosyal demokratlarla işbirliği yapmadı; komünistlerle işbirliği yaptı. Mustafa Kemal kendi çizgisini “sosyal demokrat” olarak nitelendirmedi; “halkçı” ve “devletçi” olarak nitelendirdi).*(1)

    Bu noktadan sonra; Türkiye’nin ikinci büyük partisi olan CHP’nin, 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası ve özellikle 2010 yılı Sayın Baykal’a yapılan kaset komplosu giderek vaziyetine bakıldığında tam bir ideolojik münafıklık felaketiyle karşılaşırız. Dümeni kilitlenmiş gemi gibi ufuk gözükmeyen okyanusta ki geminin kamaralarında marjinal ve illegal yapılarla iktidar yolu arıyorlar.

 Yazımın baş kısmanda anlatmaya çalıştığım gibi; aşırı solcu veya ılımlı solcu diye bir şey yoktur. Sosyalist vardır; sosyalizmin de bir ülkede iktidar olmasının üç yolu vardır. Bir silahlı devrim, iki evrimci devrim, üç demokratik devrim. CHP solcu ise sosyalisttir. Sosyalistse devrimcidir. Devrimci ise devrimle iktidar yolu bellidir.

 Yunus Yılmaz’ın Turancı Ethem Nejat kitabından bir bölümü CHP’ye tavsiye ediyorum.

(Ethem Nejat'ı tanımak ya da solun özüne dönüşü

Yunus Yılmaz'ın araştırmasının kapsamı, bir yazı çerçevesinde anlatılabileceklerin kapsamını çok aşıyor.

Eser bahsettiği tüm konuların ötesinde bizlere, Türk solcularına yapılmış bir öze dönüş çağrısıdır aslında.

Kurtuluş Savaşı'nı koşulsuz destekleyen, ömrü boyunca Türk'ün çıkarını savunmayı hep en öne koyan, Turancı çizgisini her dönem ön planda tutan ve bunlar uğruna da şehit edilmekten korkmayan çok farklı bir sosyalist vardır karşımızda.

Günümüzün milli, manevi tüm değerlerden kopuk olmayı solculuğun kriteri olarak kabul eden "komünist"ine ya da "sosyalist"ine karşı, gerçek bir Türk solcusu ile tanışmış oluyoruz.

Yıllar önce birbirinden ayrılmış iki yarımızın yeniden buluşmasıdır aslında Ethem Nejat'ı tanımak. Yani hem "Turan" hem de "Sosyalizm" diyebilmektir...) *(2)

Hikmet Kıvılcımlı’nın Allah- Peygamber- Kitap adlı kitabından bir bölüm

68- Es Samed:

 İhtiyaçların giderilmesi, ızdırapların, mutsuzlukların son bulması için başvurulacak tek mercidir.

 Tapınç ettiğimiz o kadar çok konu, nesne, kişi, güç ve ilah var ki, Allah'ı, Hz. Muhammed’in biricik Allah'ını bile gölgede unutulmuş bırakıyor artık.

 Allah'ın bu 99 adında veya sıfatında derlenmiş olan yüce özellikleri bilinmediği gibi, kulaktan dolma İslam fikirleri bile umurumuzda değil. Çünkü beyin somut yakın çevre ve çıkar işlerine, kendi yaşanmamışlıklarına daha kolay akıyor ve orada adeta kalakalıyor.

 Para gibi, küçük hayvanlıklarımızı tatmin gibi, lüks gibi, özetle İslam’ın dediği cinsten "Bina ve zina" gibi her türlü üretim dışılığa akış içinde tapınç edilen, alttan alta işleyen şey teknik üretici gücüdür. Beyinlerin yaşanmamışlığını çeken teknik üretici gücünün parıltılı, tüketime yansımış gelişimidir. Bu antik medeniyetlerin de başına bela olmuş çökertici, çürütücü sinsi bir gelişim olmuştur.

  Kuran, göreceğimiz gibi adım başına bu tehlikeyi ve korkusunu göze batırır-. Yılmadan usanmadan nefislerin bu dünya malı mülküne kandıkları için ateşle boğulacaklarını, üzülerek, azarlayarak, şiddetlenerek, merhametleşerek, kahrolarak anlatır. Hz. Muhammed en çok buna kahrolup üzülür. Tıpkı beyin felçli Lenin'in, yeni kurduğu Sovyetlerde beliren bürokrasiyi ve partisinin kapitalist eğilimlerini hele genel sekreter Stalin'in kariyeriz minin derin yıkıcı anlamlarını sezmesi ve çaresizlikten kahrolmasına benzer bir durumdur bu. Hz. Muhammed'in de Lenin'in de çaresi vardı: Her ikisi de kolektivizm’in yetersizliğini görmüşler, parti ve cephelerin kolektivist ruhlu yöneticilerle, halk ateşiyle yıkamayı yenilemeyi düşünmüşler, sürekli bunu önerip denemişlerdi. Ama vakit henüz dolmamıştı.

  Bir tek Hz. Muhammed, Hz.  Ali, Hz. Ömer yetmiyordu. Medeniyet, barbar, yaşamamış nefisleri kolay fethedip kendisine benzetiyordu. Sovyetlerde de öyle bir gidiş oldu: Bir tek Lenin ölüp gidince, arkadan gelenlerin nefisleri, kapitalizmin madde ve ruhunu yenecek gücü gösteremediler.

  Oysa ideoloji Stalin için tapmaydı. Çok geçmedi bu tapınç, alttan sinsice işleyen yoksul Gürcü çocuğunun yaşamadığı parıltılı tüketimlerle yer değiştirmeye başlayarak zaten ezberci papaz (skolastik) akılcılığını iyice zayıflattı. Paranoyaları, ideoloji ve pratiğini gütmeye başladı. Bu gidiş içinde ne İslam Allah'ı, ne de Marksist Allah'ı Tarihsel Maddecilik para etmiyordu. Tarihte Hz. Muhammed ve Leninler adım başına çıkmıyorlardı. O zaman, evrim, tarihsel gidiş, acımasızca çarklarını döndürüyor ve hükmünü işliyordu. Tek çare, o gidişe uyum yapabilecek teorik pratik gücü gösteren teşkilatların topluma egemen olmasındaydı.

    Bu nasıl olurdu? Her derdin ilacı öncelikle teorik güçteydi. Bu noktada müracaat edilecek tek merci: Tarihsel Determinizmin bilince çıkarılması ve ona uyulmasıydı. Hz. Muhammed bir yandan barbar gelenekleri olan çoktanrıcılığa karşı tektanrıyı önce sürerken, diğer yandan kendi içinde o tektanrıyı deterministçe, olayların içindeki ilişkileriyle kavramayı bilmeden geliştiriyor ve bunları adım başına teorileştiriyor (ayetleştiriyor) du. Aksi halde tarihsel devrimini başaramazdı.

    Hz. Muhammed'in bu iç gelişimi, z. İbrahim geleneği kuru tektanrı ideolojisiyle hafızı ekber [büyük hafız] kalsaydı, yalancı deli bir Peygamber müsveddesinden öteye geçemezdi. Peygamber'i ve Kuranı sadece kuru tektanrı ve din sözleriyle ele alırsak; Hz. Muhammed'in bu çelişkili iç gelişimini tarihsel gidiş içinde ele alamazsak, ne Peygamberi, ne kitabını, ne de islamı anlamış olamayız. Sadece bununla da kalmayız, dinlerin gelişimini de kavramakta şaşkın kalırız. Hz. Muhammed, Allah için Es Samed: Dua edilecek ihtiyaçlar için müracaat edilecek tek merci dediği halde, kendisi bunu kuru kuruya duayla bırakmamış daima olayların dilini çözüp, teorisine, kitabına, hadislerine, sünnetlerine katmıştır ve bunu önermiştir. *(3) (Hikmet Kıvılcımlı Allah-Peygamber- Kitap adlı eseri. Bu  kitap KöXüz sitesinin dijital yayınıdır)

KAYNAK

*(1) Aydınlık Gazetesi, 13 Nisan 2015 Yıldırım Koç http://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1429122511b.pdf

*(2) Kaya Ataberk Yunus Yılmaz’ın “Türk Solunun gerçek Kökenleri” ve “Turancı sosyalist Ethem Nejat” kitabı

http://www.turksolu.com.tr/384/ataberk384.htm

*(3) (Hikmet Kıvılcımlı Allah-Peygamber- Kitap adlı eseri. Bu  kitap KöXüz sitesinin dijital yayınıdır)

https://www.marxists.org/turkce/kivilcimli/kitaplar/allah-peygamber-kitap.pdf

 

 
Etiketler: TÜRK, SOLU, SORUNSALI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
2020 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
2225 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1645 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
1211 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
2007 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
2020 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3608 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1386 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1347 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1643 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
749 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
1247 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
1174 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
1186 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
1421 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
824 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
1013 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
900 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
833 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
980 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
717 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
1154 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
703 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
1093 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
684 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
1033 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
573 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
685 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
825 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
1178 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
834 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
717 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
835 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
638 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
754 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
807 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
826 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
633 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
1345 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
866 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
631 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
858 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
900 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
869 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
882 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
953 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
916 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
744 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
779 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
951 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
808 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
962 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
874 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
931 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
1128 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
745 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
959 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
886 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
1175 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
891 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
1200 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
918 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
877 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
1022 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
1031 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
995 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
1001 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
1223 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
956 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
1207 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
1078 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
1065 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
912 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
1069 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
882 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
1047 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
966 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
1289 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1322 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1614 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
920 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
936 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
1224 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1415 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1458 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1571 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1352 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1216 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
1146 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
996 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1901 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
1072 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1445 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2357 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2757 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2313 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
2118 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
2046 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1419 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1595 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
2407 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1897 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
2132 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
2161 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1571 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1500 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
2332 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1278 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1719 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1520 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1260 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1542 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1262 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1515 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1703 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1595 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1507 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1890 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1992 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1763 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
2081 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1446 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1664 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
2235 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
2228 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1483 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1801 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1553 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
2053 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1615 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1707 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1566 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1913 Okunma.
Haber Yazılımı