Yazı Detayı
29 Mart 2018 - Perşembe 13:38 Bu yazı 1915 kez okundu
 
Üçüncü Yol-üçüncü göz
Recep ALKAN
 
 

         Doların üzerindeki piramit. ABD’yi kurtarın Dünya Kurtulsun!

         Her aklı başında İnsan; hayatın içine daldıktan ve maça dahil olduktan sonra mutlaka Dünyayı düzeltmeye çalışmıştır. Dünyayı düzeltemeyeceğini anlayınca, Ülkesini düzeltmeye yönelmiştir. Ülkesini düzeltemeyince bu sefer yaşadığı şehri düzeltmeye yönelmiştir. Yaşadığı şehri de düzeltemeyeceğini anlayınca, mahallesini düzletmeye çalışmıştır.

         Baktı mahalle de düzelmiyor; o zaman ailesini düzeltmek istemişse de oda olmayınca ve artık yaş ta haddi geçmiş olduğundan yorulduğunu başaramadığını düşünmeye başlamıştır.

         Ve artık ormana içerden bakıp ağaçları görmektense, dışardan bakıp ormanı görmenin zamanı gelmiştir. Duvarın sert olduğunu kafasındaki yara izlerini aynada saymaya başladığında anlamış, kendisiyle yüzleşmiştir.

          Oysa ona mahallenin kaliteli yaşlıları defalarca söylemişlerdir, duvarın sert olduğunu, çünkü onlar da toslayarak öğrenmişlerdir.

          Daha bir geniş zaman içinde geçmişin gözlemleri ışığında düşününce anlıyor ki işe kendisinden başlamalıydı.

          Yani önce kendisini düzeltseydi ona bakarak ailesi düzelecek. Ailesine bakarak mahallesi düzelecek. Mahallesine bakarak yaşadığı şehir düzelecek. Yaşadığı şehre bakarak Ülkesi düzelecek. Ülkesine bakarak dünya düzelecekti.

         Bu bir insan olma öz niteliğinden gelen sorumluluk ve duyarlılık alakasıdır.

         Hep var olan ve olacak olan “iyi ve kötü” hal ayrımında, yerini belirleme durumu ile beraber, hayat mücadelesinde ki istikamet seçim aşamasıdır. Bu aşamadan sonra insan; ya iyi ile yada kötü ile savaşını başlatmış olur.

         Hayat; öncelikle bir yaşam savaşıdır. Bu savaşın içinde birçok cephe vardır. Bu cephelerden biri kötüye, kötülüğe karşı olan cephedir. Bu savaşların genel adı halk dilinde hayat mücadelesi olarak bilinir, İslami terminolojide “cihat” olarak anılır.

         Bu bir silahlı mücadele veya konvansiyonel savaş değil insanın, kendi içiyle başlayıp, ya iyilikle yada kötülükle hayat boyu sürecektir. Yeryüzünde yaratanın ihsanı olan nimetleri kullanarak müreffeh bir hayat yaşama arzusudur.

         Farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde yaşayan toplulukların, iyi veya kötü cephesinde savaşa dahil olurlar.

          İYİ VEYA KÖTÜ TERCİHİ YANILSAMASI

          İyi veya kötüyü ayırt ederken insan organizmasının akıl kontrolü dışında tezahür eden ölçüler geçerlidir. Buna İslam’da ‘fıtrat’ denir.

          Metabolizma; zararlı yada faydalı yiyecek yada içecekleri en iyi ayırt edendir. Ve iyi yada kötü, İnsan organizmasına faydalı veya zararlı belirlemesi ile tanımlanabilir. Sadece yiyecek veya içecek mertebesinde değil, İnsan organizması kötü bir söz veya davranıştan bile olumlu yada olumsuz etkilenip tepki verir.

          O halde iyi yada kötüyü belirlerken İnsan organizmasının tepkilerini izlemek en iyi yoldur.

          İnsan; iyi veya kötü öz niteliği içinde barındıran ve kendi iradesiyle bunlardan birine yönelerek iyi veya kötü insan olabilir. Genellikle kendi kendine yetebileceğine inanmaya başladığı yaş dönemi tercih dönemidir.

          Bütün alışkanlıkları ve eğilimleri tetikleyecek olan bedeni dürtülerin zirve olduğu bu dönem; çevre ve dışsal etkilerin yanıltıcı gücü metabolizmayı ve aklı yanıltır.

İYİ VE KÖTÜ

         Evrende her şey karşıtıyla bir bütündür.

“Diyalektik, bir düşünme, araştırma, değerlendirme yoludur ve yöntem olarak karşıt kavramların, zıtların birliği esasına dayanır. Bu zıtlar nedir? büyük-küçük, dişi-erkek, aydınlık-karanlık, az-çok, alt-üst, hızlı-yavaş ve daha nice örnek verilebilir bu konuda. Doğa zıtlıklar ile doludur. Her şeyin bir zıttı vardır. Öyleyse diyalektik ile her şeyi açıklamak mümkün”. Mediha Abdulhay 12 Eylül 2014-(1)

         Yaratılışçı düşünceye göre; Adem AS’ın oğullarından Habil İle kabil iyi veya kötüyü örnekleyen başlangıçtır. İnsan bazında iyi veya kötünün tanımını temsil eden iki kardeştirler.
         Düşünce akıl ve ilim bazında ise Harut ve Marut ilmi aynı mitolojik zaman başlangıcına gider.
         Kuranı Kerimin Bakara süresi 102. ayetinde yer alan Harut ve Marut mevzusu; bütün semavi dinlerde büyü ve sihir öğreten, (melek mi, insan mı) bilinmeyen yaratılmışlardan bahsedilir. Günümüzde hala kullanılır durumda ve uygulanmakta olan Harut ve Marut’un öğretileri (gizli İlimler) ne olursa olsun günümüz yaşamını etkileyen gizemli bir (Kuranı Kerimde yasaklanmıştır) uygulamalardır ve zararlıdır. Hasan Kanatlı (2)
         Yüksek teknoloji üreten ve kullanan süper devletler hem tarihte hem günümüzde bu yasak öğretileri kullanarak hayatı etkilemektedirler yönlendirmektedir.
          Kabaca insanı veya insanları fizik ötesi gizil güçlerle etkilemek öğretisi diyebileceğimiz bu Harut-Marut işinin Dünya sahnesinde çok tehlikeli amaçlarla kullanıldığını görüyoruz.
ÜÇÜNCÜ YOL
            Hak-Batıl, Rahmani-Şeytani, iyi-kötü, Habil-Kabil, Harut-Marut karşıtlık bütünselliği çerçevesi dışında, “Üçüncü Yol” inancı; elindeki kontrolü altındaki bütün güçleri kullanarak yeni bir algı geliştirmiştir. Özellikle Global emperyalist düzeneği (Siyonizm) ezoterik yapılanması nedeni ile adete bir yapay zeka gibi işlemekte, insan iradesi dışında başı ve kuyruğu bulunamayan bir organizasyon olarak kendi ekseninde, Rahmani değil, Şeytani’de değil üçüncü bir yol. Kabul etmeyen, dışlamayan yerine ihdas eden, yerine üçüncü yolu koyan, teknoloji ve kapital gücüyle doğallığın yerine her şeyi dönüştürebileceğine inanan masum insana göre şeytani akıldan bahsediyoruz.
TARİHTE GİZLİ ÖRGÜTLENMELER
           Harut-Marut konusu yazılı kaynaklarda tarihsel olarak gizemini ve bilinmeyenliğini korumakla beraber; kendilerine atfedilen gizil güçler konusunda çok sayıda yazılı kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan öğrendikleri bilgiler zamanla bir kültür (Kabala) halini almış, inanca dönüşmüştür. Bu bilgiler kullanılarak insanları kontrol altına almak, yönlendirmek, hasta etmek veya iyileştirmek gibi uygulamalar vardır.
           Kabala inancına dayalı devasa ekonomik güçler, toplumsal veya kitlesel etkileme ve yönetme işlerinde bu gizil ilmi kullanılmaktadır. Bu gün Dünya hayatiyetinin içinde sürüklendiği tehlikeli ve kötü gidişatın Küresel emperyalizmin masonik yapılanma ile yönetildiğini biliyoruz.
            Küresel emparyalizm; (Siyonizm) kabala inancı ve Harut-Marut bilgilerinden öğrendikleri fizik ötesi şeytani yöntemleri ezoterik düzen içinde, başı ve yetkilisini kimsenin bilmediği örgüttür. İnsan organizma ve akıl sisteminin tüm zayıflıklarını çok iyi bildiklerinden kitlesel algı yönetimiyle hak Dinler ve Kitaplar dışında üçüncü yol dedikleri dünya düzenini kurmaya çalıyorlar.
            ADB, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya gibi batılı gelişmiş ülkeler, bu mekanizmanın kontrolü altında ve tarih boyu bu akla hizmet ettikleri için geçmişleri insan havsalasına sığmayan dehşet verici katliamlar ve yağmalarla doludur. Bu sekiz devlet ki başını ABD çekiyor; bu gizil başı kıçı belli olmayan şeytani aklın elinden kurtulmadıkça Dünya ve tabiat düzelmez.
İluminati;
           İlluminati; hakkında çok az bilgi sahibi olunmasına rağmen Harut-Marut bilgisini kullanarak gelecekle ilgili planlamalar yaptığı, gelecekte olacaklarla ilgili çeşitleri subnimal mesajlar verdiği bilinmektedir. Bu küresel bir yapılanmanın hedefinde yeni Dünya düzeni gibi bazı teoriler olduğu konuşulmaktadır.         
Mason Örgütlenmesi;
           Mason örgütlerinin kullandığı semboller, törenler ve ayinlerine bakıldığında yine aynı kültürden beslendiğini görürüz. Hak dinlerin dışında Harut-Marut bilgisi ekseninde oluşmuş inanç hakimdir.
            ABD’nin kuruluş felsefesinin bilgi alt yapısı tamamen Mason inancına oturtulmuştur. Mimarisinden Devlet yapılanmasına, parasının üzerindeki sembollere varana kadar her noktasında mason sembollerine rastlanır.
Evanjalizm;
          Hıristiyan aleminin bilinen dört mezhebi dışında; masonluk, İlluminati ve Siyonizm (Küresel Emperyalizm) aynı hedefe koşan, “yeni dünya düzeni” in yeni dini olarak, Tevrat ve İncil kitaplarından alıntılarla üretilmiş yeni bir din anlayışı, Tevrat ve İncil yerine “Kutsal kitap” ışığında geleceği planlamak, Dünyaya bu düşünceyle hakim olma emeline hizmet eden örgütlerdir. 1950 yıllarında 50 milyon mensubu varken, bu gün dünya üzerinde 500 milyon Evajalist bulunuyor.
           Örgütlenme modeli ve çalışma prensibi bakımından ‘haşhaşi’ (Hasan Sabah) aynı sembol ve bilgi sistemini kullanırlar.
FETÖ örgütlenmesi;
           ABD’nin paralel Devleti Evangalizm olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetinin Paralel Devlet yapılanması, yani devleti içerden ele geçirerek, dayandığı bilgi sistemine yöneltmek için uzun ve zahmetli bir örgütlenmedir. Kullandığı yol ve yöntemler ile insanları örgütleme ve etkileme militanlaştırma yöntemleri, Mason, İlluminati, Evangalizm ile aynıdır. Nasıl ki Evanjalistler İncil ve Tevrat’ı kullanarak tarih boyu insanlığı kontrol altına alıp canavarlaştırdılar ise, FETÖ terör örgütü aynı organizasyona bağlı olduğundan, o da İslam dinin Kuranı kullanarak milletimizin bir kısmını etkisi altına alarak militanlaştırmıştır.
            İşlev bakımından ve örgütsel merkeziyet sistemine yakından bakıldığında; ezoterik sistem hemen anlaşılır. Örgüt hiyerarşisinde her kes sadece bilmesi gerekeni bilir başka hiçbir bilgiyi merak bile edemez. Örgütün teşkilat yapısı; mason piramidi ile bire bir uyumlu olduğu görülür. Hedefleri ve amaçları belli olduğu gibi kullandığı yöntem ezoterik sistem itibari ile Evangalizm ve illuminati’ye bağlı olarak ortak hedefleri olduğu resmin bütününde net olarak görülüyor. Aksi halde böylesine devasa bir örgütlenmeyi tek bir kişinin iktidar gücüyle sürüklemesi imkansızdır. 50 milyar dolar gibi bir servetle yaklaşık 140 ülkede devlet erkini etkileyecek güce ulaşmış olabilmesi için kullandığı yöntemler masonik ritüelleri kullandığı aşikardır.
           İslam Ülkelerinde özellikle Irak ve Suriye’de ABD zulmüne karşı öfkelenmiş, dinde aşırı giden ve “Cıhat”ı farklı algılayan El Kaide, Taliban, PKK, PYD ve bezeri terör örgütleri, ABD’ye karşı durmak için bir araya geldikleri halde nasıl Müslüman kardeşleriyle savaşıyorlar. İşte bu yanılsamanın altında yatan gerçek, Evanjalizm’in algı yönetme ezoterik ritüeller kullanılarak uyuşturulmuşlar. İncil ve Tevrat kitabından harmanlanmış “Kutsal Kitap”ın üçüncü yol dediği projedir. Bu örgütler anti emperyalist olduklarını sanırlar ve inanırlar, ama ABD’ye hizmet ederler. Akıl kaynakları Evanjalizmdir.
           Evanjalizim ABD’ni paralel devlet yapılanmasıdır.

      1-Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm, bilim ve sosyalizm yayınları 9. Baskı

     2-Hasan Kanaatlı’nın “Peygamberlerin Hayatı” kitabından alıntıdır. Cilt:2 Sayfa:365

 

 

 
 
Etiketler: Üçüncü, Yol-üçüncü, göz,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1756 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
1630 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1384 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
960 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1864 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1870 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3463 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1185 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1189 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1390 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
621 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
1024 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
991 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
972 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
1147 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
623 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
777 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
724 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
617 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
660 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
546 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
909 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
517 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
864 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
525 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
895 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
453 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
544 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
656 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
928 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
701 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
590 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
680 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
454 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
600 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
581 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
611 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
535 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
1139 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
725 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
544 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
715 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
743 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
713 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
742 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
815 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
804 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
609 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
709 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
765 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
711 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
762 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
722 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
802 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
933 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
606 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
820 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
756 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
1038 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
737 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
1025 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
785 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
730 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
933 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
802 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
799 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
922 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
1079 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
809 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
1031 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
924 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
934 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
813 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
918 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
749 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
891 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
796 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
1036 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1128 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1409 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
785 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
810 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
1064 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
1066 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1271 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1323 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1359 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1222 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1133 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
986 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
824 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1764 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
950 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1311 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2226 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2625 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2183 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
1884 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1326 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1330 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
2181 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1757 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
2037 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
1965 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1435 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1387 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
2162 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1189 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1569 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1377 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1128 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1390 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1154 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1362 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1481 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1405 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1371 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1716 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1811 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1607 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
1853 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1319 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1573 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
2047 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
2091 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1363 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1654 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1403 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
1895 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1466 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1589 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1496 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1809 Okunma.
Haber Yazılımı