Arife GÜLERYÜZ Hayat savuruyordu ve boşluk kabul etmiyordu
Yazı Detayı
27 Nisan 2018 - Cuma 20:39 Bu yazı 3665 kez okundu
 
Hayat savuruyordu ve boşluk kabul etmiyordu
Arife GÜLERYÜZ
inanisgazetesi@gmail.com
 
 

Hayata en alttan bakmak ile üstten bakmak arasında uçurum gün geçtikçe artmaktadır. Orta sınıf olarak kabul edilen ve toplum geçişlerin olduğu alan yani sistemin güvenlik sibobu olan siyasi katman gün geçtikçe erimektedir. Obezite toplum yerine kafası küçük ama sermayesi büyük bir kesimin ayak takımını yani büyük ayaklıları yönetmesi konumuna dönüşmektedir. Vücutlar Barbie Bebek gibi incedir ve beyin ile ayak arasında emir komuta zincirinin sadece lojistik alanı gibidir.
 12 Eylül öncesi ile 12 Eylül sonrası önemli farklar söz konusudur, toplum 12 Eylül öncesi ulus devleti mantığında “sosyal devlet” kavramı içinde kendisini biçimlendirirken, 12 Eylül sonrası ama 12 Eylül öncesi alınan 24 Ocak kavramının hayata geçmesi ile liberal ekonomi ve onun yansıması küreselleşme sürecidir. Her ne kadar bu süreç hala sonlanmış olmamasına rağmen kırılgan bir dönemden geçtiğimiz kabul edilmektedir. Bu geçiş sürecin kendisine ait kırılmaları ve bu kırılmalara dayalı yeniden görev paylaşımları ile yüz yüzeyiz. Her ne kadar, her yeni eskisinin üzerinden oluşmuş olsa da geçmiş de olan her türlü alışkanlılarında buharlaşması anlamına gelmektedir. Dijital alanda ki teknolojik gelişme, onun yaratmış olduğu mantığın yeni olanakları da küreselleşme çağının düşünce yapısını ve örgütleniş biçimini eskisinden farklılaştırmıştır. Sistem kendisini restorasyon ederken, eskiye ait olanın üzeri kaplanmıyor, aksine yıkılıyor ve yeni bina yeni zemine uygun olarak inşaat edilmek isteniyor ama henüz yeni zemin tam olarak tanımlanmış değildir. Deneme yanılma yolu ile yapılan binaların (sitemin) çökmesi ve yeniden oluşturulması süreci içerisindeyiz…
 12 Eylül öncesi her dergi bir örgüt olarak algılanırdı, resmi bakışa göre dergi ismi örgüt ismidir ve açılan davalar da dergi ismi olarak açılmış ve o dergi okuru örgüt üyesi gibi ceza almıştır. Yazı işleri müdürleri ülkemizin en uzun süreli ceza alanlar olarak dünya rekoru sahibidir. Dergilerde ki yazılar; genelde polemik yazılarıdır ve isimsiz dergi adına yazılmıştır. İsimsiz yazılar dergilerin görüşlerini temsil eder. Her ne kadar bir sayıda ki yazı diğer sayıda ki yazıyı çürütmüş olsa dahi o çevre bu polemik yazılar üzerinden örgütlenilmiştir. Polemik yazılar; dergi okurlarını diğer dergi okurlarından ayıran ve bir arada tutmaya yarayan cepheleşmelerdir. Her dergi kendisini öteki dergiye göre tanımlamıştır, özgün fikirler polemikler sonucunda ortaya çıkmıştır ve mahallelerde ki ayrışma da bu tartışmaların/ çatışmalarının yansıması olarak kendisini somutlamıştır. Kurtarılmış bölgeler, sadece belirli dergi okurunun yönettiği mahaller, ilçeler oluşmuştur.
 12 Eylül sonrası ise durum daha farklıdır, dergiler çıkmıştır ama dergilerin hiç biri bir örgüt ismi olamamıştır. 12 Eylül öncesi çıkan dergiler ve o dergilerin evirilmesi sonucu ortaya çıkan örgütlerin adları daha geçerlidir. Dergiler ayrışma ve yeniden bir araya gelmenin platformu işlevini görmüştür, kısaca tartışma platformlarına dönmüştür. Dergilerde ki yazılar genelde yazarın ismi ile yayımlanmış ve polemikler de o isimlerin yazdıkları yazılar üzerinden olmuştur. Genelde bu yazılar kitap halinde yayınlanmıştır, bugün kimse o kitaplarda neler yazığını bugün merak bile etmemektedir. Yasal zeminde siyaset yapmak sol için kendisini ifade etmek için önemli bir araç olmuştur. Kurulan siyasi partiler başlangıçta tartışmaların bir yansıması olarak bir arada kurulmuş olsa da kısa bir zaman sonra ülkemizde gelişen “Kürt sorunun”  gündemi belirlemesi ve sorunun toplum içinde çatışmanın kaynağı ya da çözümü ve bu yolda takınılan kişisel/ grup tavırlar siyasi partilerin de yolunu belirlemiştir. Birlikler ve ayrılıklar
 Kürt sorunu merkezi etrafında kendisini biçimlendirecektir.
 Sol, sınıf politikası merkezinden daha çok gelişen günlük olaylar ve gündemlerin yaratmış olduğu acil sorunlar üzerinden kendisini örgütlemeye ve tavır almaya geliştirmiştir. Günlük değişen gündemin içinde derli toplu bir strateji çizemeden, toplum içinde ki bağları da “yenilgiden” kaynaklanan ve daha sonra Sovyet Blok’unun dağılmasının sonucunda oluşan liberal rüzgarın etkisi ile “özgürlükçü sol” kavramının içinde yeniden konumlanmaya çalışmıştır. Liberalizm gerçek anlamda kendisini ifade edecek bir politika üretmediği gibi yıktığı ulus devleti karşısında da yeni bir sistem ortaya küresel/yerel anlamda çıkaramamıştır. Ulusal sorunlardan kaynaklanan sorunlar “bahar” kavramı ile ülkelerin iç savaşa sürüklenmesi ve yeni dünya düzenine uygun liderlerin ülke yönetimine gelmesi sürecine şahitlik ettik. Demokrasi ve özgürlük kavramı bir dudak arasında çıkan ve o dudak sahibine verilen bir imtiyaz haline gelmiştir.
 Söz gelmişken 12 Eylül sonrası bilinçli olarak işçi sınıfını örgütsüz ve savunmasız bırakılmıştır, çünkü liberalizm kazanılmış haklar üzerine değil, kaybedilmiş haklar üzerine kendisini oturtacak ve sermaye merkezli sistemini kuracaktı. İşçi sınıfının örgütsüzlüğü askeri bildiriler ve onların yapmış olduğu operasyon ile gerçekleşecektir. 12 Eylül sonrası örgütlü işçi sınıfı lider kadrosu mahkeme önlerinde savunma yaparken, gerçek lideri 12 Eylül öncesi suikast sonucu öldürülecekti. Bu suikasta gerekli tepkiyi koyamayan sınıf, yenilgiyi aslında o günden kabul etmişti.
 Hayat bizi hayallerimiz ve ütopyalarımız ile birlikte savurdu ve biz bu savrulmadan büyük yaralar alarak atlattık diye inanırken aslında “özgürlükçü sol” adı altında henüz atlatamadığımızı, yaşanacak “yetmez ama evet” propaganda süreci içinde görecektik. Var olan tüm değerlere ve geçmişte ki hareketlere küfürlere kadar ileri gidecek bir söylem karşısında sol henüz yeteri kadar politik güç ve örgüt olamamanın sorunları ile uğraşıyordu. Geçmişin hayalleri ve harekete yapılan pozitif göndermeler, hareketi olduğundan farklı bir şekilde sunuyordu ama bu yaşanan sürecin bir parçasıydı sanki, çünkü her şey yeniden tanımlanıyor ve var olan değerlerin boşalan altları yeniden farklı gerçeklikler üzerinden dolduruluyordu.
 Hayat savuruyordu ve boşluk kabul etmiyordu.
 Her boşluğu dolduran soyut ve somut öğelerin üzerinde liberalizm dalgasının etkisi vardı, viski şişesi içinde boğaza bakıp piyano sesi altında var olan sistemin nimetlerinden yararlanmak isteyenler ve o nimetlere ulaşması imkansız bir geniş halk tabanı vardı. Yaratılan sanal gerçekliği kabul edip doğru gibi algılayanlar “dört eğilimi” partiler içinde kendilerine yer bulurken, ihaleler ve projeler içinde yeniden kendilerini tanımlıyorlardı. Her birey birilerine hizmet ederken, hizmet etmesi gereken sınıfından uzaklaşmış, rakip olanın maaşlı bir elemanına dönüştürülmüştü, üstelik hiçbir güvence almadan proje içinde kendini konumlandırmıştı.
 Sol savruluyordu, o kadar savruldu ki dinci bir parti ya da oluşumları bile solda görenler oldu. El ele çekilen fotoğraflar ile yeni dünya düzenin nimetleri halka sunuluyor ve “geçmiş ile yüzleşme” adı altında her suç gündeme getiriliyor ama yüzleşilemiyordu, çünkü yüzleşme için henüz ne hukuki bir düzenleme vardı ne de bunu gerçekleştirecek bir demokratik ortam. Özgürlük için iktidara gelenler “adalet” kavramını ve “özgürlük” tanımını kendisine göre yontmuş ve bu absürt anlayış içinde istediğine her türlü aracı kullanarak baskı yapma/ değiştirme özgürlüğüne dönüştürmüştü. Badem bıyıklar altında yeni bir gülümseme ve küçümseme yerleşirken, ayaklarda ki takunyalar çıkarılmış, kişiye özel ibadet hanelerde gösteriş amaçlı toplum içinde din yeniden yaratılıyor ve dinin bilinmeyen yüzü gün yüzüne çıkıyordu. Kadın, çocuk üzerinde yaratılan baskı ve aşağılama sonunda linçe dönüşecek ve kadın cinayetleri, çocuk istismarları günlük yaşamın bir parçası olacaktı…
 Hayat bizim öngörülerimizi doğrulamamış, tersine hiç düşünmediğimizi yaşamaya ve de savunmasız bırakmıştı bizi. Üstelik 12 Eylül’de “örgüt olamadığımız için” yenilmiştik ve hala örgüt kavramının altını dolduramamıştık.
 Görünürde örgütlü ama özde örgütsüzdük.
 Örgüt olmayan örgüt gibi örgütlerin içinde değirmen taşının bir birine sürtmesi gibi bir birimiz yemeye başladık, çünkü iki taşın arasında olması gerekenler yoktu.
Her seçim bir dönemeçtir, her dönemeç bizi olduğumuzdan daha yukarıya taşıma yerine iki dudak arasında çıkacak olan özgür alanlara mahkum etmişti. Bizler bugün iki dudak arasında bize bırakılan alan kadar özgür ve kendimizi ifade eder olduk. Çünkü var olan yasalar kağıt üzerinde bir lekeye dönüşmüştü, yasaları yorumlayanların gözlerinde iki dudağın izi bulunmaktadır ve onun çıkarı her şeyin üstündedir.
Savruluyoruz uçurumdan aşağıya düşmekte olan her hangi bir nesne gibi. Bizlerin yukarıya doğru koşmamız düşmemizi ne yazık ki engelleyemeyecek ama nasıl bir zemine düşeceğimiz çok önemlidir. 12 Eylül’de düştüğümüz zemin bataklıktı ve düşen şey yükselme şansını bile yakalayamadan çamur içinde aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Kafamızı dik tutuyoruz, çünkü nefes almak için sadece o kaldı elimizde!
Savruluyoruz, öngörülerimiz de bizi doğrulamadı…

 

 
Etiketler: Hayat, savuruyordu, ve, boşluk, kabul, etmiyordu,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2022
İLAHİ NİZAM VE EVRENSEL TABİ HUKUK
100 Okunma.
23 Haziran 2022
DOLMUŞLAR BİLE ARTIK LÜKS!
248 Okunma.
20 Haziran 2022
SERBEST PAZAR EKONOMİSİ ÇÖKTÜ
172 Okunma.
15 Haziran 2022
EKMEK KUŞ KADAR OLDU!
138 Okunma.
10 Haziran 2022
VATANDAŞIN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
305 Okunma.
08 Haziran 2022
3600 TAMAM, EYT NE ZAMAN?
147 Okunma.
01 Haziran 2022
PATATES BİLE LÜKS OLDU!
519 Okunma.
28 Mayıs 2022
DURAKLAMA DÖNEMİ ŞART!
437 Okunma.
26 Mayıs 2022
SİYASET VE PAHALILIK
250 Okunma.
20 Mayıs 2022
STOKÇULAR İŞ BAŞINDA!
228 Okunma.
19 Mayıs 2022
ZAMLAR GÜNLÜK OLDU, ÇAYIN TADI KAÇTI
576 Okunma.
12 Mayıs 2022
TRAFİK ÖNLEMİ
444 Okunma.
11 Mayıs 2022
ENGELLİ OLMAK BİR KUSUR DEĞİL
295 Okunma.
06 Mayıs 2022
BUGÜN HIDIRELLEZ...
301 Okunma.
03 Mayıs 2022
ÇİFTE BAYRAM...
472 Okunma.
26 Nisan 2022
SİYASİ GERGİNLİK PRİM YAPMIYOR
364 Okunma.
23 Nisan 2022
23 NİSAN
2118 Okunma.
22 Nisan 2022
ÇOCUKLARIN BAYRAMI KUTLU OLSUN
327 Okunma.
21 Nisan 2022
PANDEMİNİN VE ZAMLARIN RAMAZANA ETKİLERİ
287 Okunma.
20 Nisan 2022
KÖKSAL TOPTAN, FİLYOS VE ZONGULDAK
344 Okunma.
16 Nisan 2022
İKİ TAKIMI DA TEBRİK EDİYORUM
520 Okunma.
15 Nisan 2022
KİM HAKLI?
397 Okunma.
13 Nisan 2022
YORULMAYANLAR DEĞİL, YORULAMAYANLAR!
458 Okunma.
12 Nisan 2022
MHP’NİN SİYASETİ YANLIŞ
538 Okunma.
09 Nisan 2022
SONUNDA GELDİ...
411 Okunma.
07 Nisan 2022
YARDIMLA, BİRLİK VE BERABERLİKLE
429 Okunma.
31 Mart 2022
HEM KENDİNİZ İÇİN HEM DE KENT İÇİN...
614 Okunma.
30 Mart 2022
RAMAZAN GELİYOR/EDA’YA NEFES OL
429 Okunma.
26 Mart 2022
KİM TEMİZLEYECEK?
593 Okunma.
24 Mart 2022
KAYIKÇI KAVGALARI
657 Okunma.
19 Mart 2022
BİTSİN ARTIK
603 Okunma.
17 Mart 2022
ÖNCE ÇIKAR, SONRA DÜŞÜR!
416 Okunma.
12 Mart 2022
TAM 101 YIL GEÇTİ…
571 Okunma.
10 Mart 2022
ASLINDA SADECE KUTLAMIYORUZ, ANIYORUZ
437 Okunma.
05 Mart 2022
TEŞEKKÜRLER
439 Okunma.
03 Mart 2022
ZAMANLA GÖRECEĞİZ!
549 Okunma.
01 Mart 2022
ÇÖZÜM, ÇÖZÜM, ÇÖZÜM
568 Okunma.
24 Şubat 2022
UMUDUNU YİTİRME Kİ O IŞIK HİÇ SÖNMESİN!
476 Okunma.
17 Şubat 2022
ZONGULDAK SAHİL PROJESİ VE AÇILIŞ
793 Okunma.
11 Şubat 2022
ZONGULDAK'A BÜYÜK İYİLİK
625 Okunma.
10 Şubat 2022
VATANDAŞ İSYANDA!
721 Okunma.
05 Şubat 2022
KAŞIKLA VERİLEN KEPÇE İLE ALINIYOR
744 Okunma.
02 Şubat 2022
DOĞA KİRLENİYOR
633 Okunma.
29 Ocak 2022
NE ‘KAR’DI BE!
898 Okunma.
27 Ocak 2022
YENİ DÜNYA DÜZENİ
732 Okunma.
21 Ocak 2022
OYNATMAYA AZ KALDI!
924 Okunma.
20 Ocak 2022
ZONGULDAK’TAN BİR ‘KARGA’ GEÇTİ…
734 Okunma.
15 Ocak 2022
STADYUM GEREKLİ Mİ?
523 Okunma.
12 Ocak 2022
BÜROKRASİDE SİYASİ AYRIMCILIK!
569 Okunma.
06 Ocak 2022
BU GİDİŞAT HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR
664 Okunma.
04 Ocak 2022
BEN YAŞLIYIM!
792 Okunma.
31 Aralık 2021
HERKESİN BİR DİLEĞİ VAR...
574 Okunma.
30 Aralık 2021
HERKESİN BİR BAHANESİ VAR!
634 Okunma.
28 Aralık 2021
2022 YILI VE BEKLENTİLER
713 Okunma.
23 Aralık 2021
KIŞ AYININ GÜZELLİKLERİ VE ÇİLESİ
579 Okunma.
17 Aralık 2021
AKDENİZ ÇANAĞI VE İSTİKRARSIZLIK
698 Okunma.
14 Aralık 2021
WİNSTON CHURCHİLL’İN VASİYETİ
669 Okunma.
11 Aralık 2021
KURTARIN ÜLKEYİ
707 Okunma.
09 Aralık 2021
EKONOMİDE YENİ DÖNEM
713 Okunma.
07 Aralık 2021
BATI LOZANI İHLAL ETMİŞTİR
756 Okunma.
03 Aralık 2021
EKONOMİK BUHRAN
793 Okunma.
26 Kasım 2021
EŞLERDE ŞİDDETİN KAYNAĞI
762 Okunma.
25 Kasım 2021
HAKKIMIZDA HAYIRLISI!
437 Okunma.
23 Kasım 2021
SAVAŞLARIN RENGİ DEĞİŞTİ
684 Okunma.
19 Kasım 2021
DÜNYANIN HER YERİNDE ÇOCUKLAR BİRBİRİNE BENZER
934 Okunma.
18 Kasım 2021
KONTROLSÜZ GÜÇ
933 Okunma.
16 Kasım 2021
DEMOKLESİN KILICI VE HUKUK
906 Okunma.
10 Kasım 2021
SENİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
1053 Okunma.
09 Kasım 2021
İNANMAK VE GÜVENMEK ÜZERİNE
891 Okunma.
03 Kasım 2021
TEDARİK ZİNCİRİ
1129 Okunma.
30 Ekim 2021
VATANDAŞIN CANI BURNUNDA
1193 Okunma.
28 Ekim 2021
AİLE FACİALARI
1166 Okunma.
26 Ekim 2021
SAĞLIK, EVRENSEL HAKTIR
1120 Okunma.
19 Ekim 2021
SARS, MERS, NEZLE, GRİP, KUDUZ, VEREM, COVID-19,
992 Okunma.
15 Ekim 2021
YÜKSEK ÖĞRETİM 2021-2022 AKADEMİK YILI AÇILIŞI
1127 Okunma.
13 Ekim 2021
DÜNYA SAVAŞLARI
825 Okunma.
11 Ekim 2021
BEŞİNCİ DALGA 2016 FİLMİ
844 Okunma.
07 Ekim 2021
MİLLET RUHU
979 Okunma.
05 Ekim 2021
TEKÂMÜL EDİYORUZ
864 Okunma.
01 Ekim 2021
YORULDUK
910 Okunma.
29 Eylül 2021
BOŞ OKULLAR DEĞERLENDİRİLSİN
993 Okunma.
27 Eylül 2021
2021 YILLIK TEKNOLOJİ YOLCULUĞU
1022 Okunma.
24 Eylül 2021
AŞI VE SIVI POLEMİĞİ
1415 Okunma.
21 Eylül 2021
UCUZ KAHRAMANLIK
867 Okunma.
18 Eylül 2021
BAŞIMIZA GELENLER
1117 Okunma.
17 Eylül 2021
BİTMEDİNİZ,BİTMEYECEKSİNİZ!
1070 Okunma.
15 Eylül 2021
ŞEHİR EFSANERİ, KIYAMET TÜCCARLARI
1226 Okunma.
08 Eylül 2021
KİMSE ENDİŞELENMESİN
1073 Okunma.
02 Eylül 2021
AŞILAR TOPLUMA ÖNERİLMEDEN ÖNCE HANGİ SÜREÇLERDEN GEÇER?
1249 Okunma.
31 Ağustos 2021
AŞI KARŞITLIĞININ DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
945 Okunma.
27 Ağustos 2021
BEKLENMEYENİ BEKLEMEK
1141 Okunma.
24 Ağustos 2021
HEP GÜVEN BUNALIMI İÇİNDE
1185 Okunma.
23 Ağustos 2021
1989’DAN 2019’A BİR DIŞARDAN BAKMA DERLEMESİ
1176 Okunma.
21 Ağustos 2021
SAĞ OLSUN SOSYAL MEDYA!
1307 Okunma.
19 Ağustos 2021
HİÇ GÜVENDE DEĞİLDİK
1522 Okunma.
17 Ağustos 2021
KAVANOZU SALLAYAN KİM?
1255 Okunma.
11 Ağustos 2021
BİTMEYEN DEVREK-ZONGULDAK DUBLE YOLU
1312 Okunma.
07 Ağustos 2021
KÜRESEL ISINMA MI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?
1401 Okunma.
03 Ağustos 2021
DEVLET TEDBİR ALSIN…
1497 Okunma.
29 Temmuz 2021
BİLİM İNSANI VE KİŞİSEL KAYGILAR
1352 Okunma.
27 Temmuz 2021
KAOS EKONOMİSİ, MALTHUS TEORİSİ
1136 Okunma.
14 Temmuz 2021
BESİNLERDEKİ SIR
1535 Okunma.
08 Temmuz 2021
İNSAN BİR MUTASYONDUR
1114 Okunma.
07 Temmuz 2021
AKIL SAĞLIĞI VE RUHSAL İHTİYAÇLAR
1027 Okunma.
05 Temmuz 2021
SON RAKAMLAR İNSANLIĞA OH BE DEDİRTTİ
1589 Okunma.
03 Temmuz 2021
YA CORONA! YA AŞI!
1158 Okunma.
29 Haziran 2021
ZORLU KULVAR
1066 Okunma.
22 Haziran 2021
MASKEDEN KURTULSAK
1555 Okunma.
18 Haziran 2021
YILLARDIR DEĞİŞMEYEN SORUNLAR, ARTIK DEĞİŞMELİ
1617 Okunma.
15 Haziran 2021
GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR!
1568 Okunma.
09 Haziran 2021
FİLMİN SONU GÜZEL BİTSİN
1349 Okunma.
05 Haziran 2021
YAŞLAR FARKLI SORUNLAR AYNI
1296 Okunma.
03 Haziran 2021
ZONGULDAK NE İSTİYOR?
1348 Okunma.
25 Mayıs 2021
MEDENİ, UYGAR VE MODERN OLMAK
1557 Okunma.
22 Mayıs 2021
GEÇİNMEK ZOR! PARA AZ!
1749 Okunma.
20 Mayıs 2021
BAŞARABİLİRİZ!
1668 Okunma.
12 Mayıs 2021
HAYAT VE NEFES
1521 Okunma.
06 Mayıs 2021
VATANDAŞ SOKAĞA ÇAĞIRILIYOR!
1943 Okunma.
04 Mayıs 2021
ENFLASYON YANGINI HARLANDI
1675 Okunma.
29 Nisan 2021
AFERİN! HELAL OLSUN!
1787 Okunma.
27 Nisan 2021
OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE!
1761 Okunma.
22 Nisan 2021
GENÇLER ÖLÜYOR!
2931 Okunma.
15 Nisan 2021
SABRET ZONGULDAK DEMEKTEN YORULDUK!
2160 Okunma.
08 Nisan 2021
BİRAZ GAYRET GÖSTER ZONGULDAK!
2434 Okunma.
01 Nisan 2021
TABİATIMIZ VE TABİYETİMİZ
1771 Okunma.
22 Mart 2021
YÜRÜ BE ZONGULDAK KİM TUTAR SENİ!
2361 Okunma.
17 Mart 2021
İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
2125 Okunma.
13 Mart 2021
ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM
1548 Okunma.
09 Mart 2021
DÜNYA KADINLARLA GÜZELLEŞECEK...
1830 Okunma.
02 Mart 2021
SUÇLU KİM?
2349 Okunma.
26 Şubat 2021
İSRAF DÜZENİ!
1709 Okunma.
24 Şubat 2021
NORMALLEŞİR MİYİZ?
2023 Okunma.
18 Şubat 2021
HAKİKATEN YAŞADIKLARIMIZ NORMAL Mİ?
2220 Okunma.
16 Şubat 2021
MUTASYON NE YA?
1638 Okunma.
12 Şubat 2021
TAPINAK ŞÖVALYELERİ ŞIRÇA KÖŞK
1823 Okunma.
03 Şubat 2021
YÖNETİM SÜRPRİZLERE GEBE...
2228 Okunma.
02 Şubat 2021
İLGİNÇ BİR ÇIKIŞ
2171 Okunma.
27 Ocak 2021
SU AMA NASIL SU!
2257 Okunma.
19 Ocak 2021
KAR VE SİYASET
2591 Okunma.
14 Ocak 2021
GÜNÜ GELDİĞİNDE HERKES OLACAK
2064 Okunma.
13 Ocak 2021
2020 YILI FELAKET YILI
2258 Okunma.
12 Ocak 2021
ASAYİŞTE SEVİNDİREN BİLANÇO
2187 Okunma.
07 Ocak 2021
BEKLENMEDİK ÇIKIŞ!
2371 Okunma.
05 Ocak 2021
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE YENİ NORMAL
2153 Okunma.
02 Ocak 2021
ACILIK DERE ISLAHI...
2099 Okunma.
31 Aralık 2020
2020 ARTIK BİTSİN
1589 Okunma.
23 Aralık 2020
TURİZMDE HEDEF BELLİ…
2098 Okunma.
19 Aralık 2020
MHP KADROLAŞIYOR MU?
2306 Okunma.
18 Aralık 2020
PANDEMİ VE YENİ YIL...
2324 Okunma.
12 Aralık 2020
KARAYILMAZ BİR KAZANIMDIR
2669 Okunma.
10 Aralık 2020
ZONGULDAK’I SEVME VAKTİ
2294 Okunma.
08 Aralık 2020
DİKKATLİ OLMAK LAZIM!
2265 Okunma.
04 Aralık 2020
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ DİSTOPYA MODASI
2052 Okunma.
02 Aralık 2020
TMM MI?
2411 Okunma.
26 Kasım 2020
KADINA ŞİDDETE HAYIR!
2250 Okunma.
21 Kasım 2020
BEN ÇOCUĞUM
1884 Okunma.
13 Kasım 2020
YASAKLAR TAMAM DA, EŞİTLİK NEREDE?
1718 Okunma.
10 Kasım 2020
BİZİ DE ANLAYIN!
2213 Okunma.
07 Kasım 2020
ZONGULDAK'A KADIN ELİ DEĞİYOR
2140 Okunma.
05 Kasım 2020
KORONA+GRİP SALGINI
2665 Okunma.
04 Kasım 2020
DEPREMİN EN ACI YÜZÜ!
2339 Okunma.
30 Ekim 2020
ZONGULDAK’IN ÖZLEDİĞİ FOTOĞRAF
1426 Okunma.
26 Ekim 2020
MODERN KÖLELİK
2472 Okunma.
21 Ekim 2020
ARTIK CİDDİYE ALIN!
2299 Okunma.
20 Ekim 2020
HAYAT DEVAM EDİYOR…
2348 Okunma.
15 Ekim 2020
İKİNCİ EL OTOMOBİL BİLMECESİ
2530 Okunma.
12 Ekim 2020
HADİ GEL KÖYÜMÜZE DÖNELİM!
2722 Okunma.
10 Ekim 2020
MHP’YE İSTİKAMET ÇİZEBİLECEKLER Mİ?
2365 Okunma.
07 Ekim 2020
İNSAN KALMAYA ÇALIŞIYORUZ
2710 Okunma.
01 Ekim 2020
PANDEMİNİN ETKİLERİ
3037 Okunma.
25 Eylül 2020
EYLÜL’ÜN SONLARI, DERTLER BAŞLIYOR YİNE
2723 Okunma.
18 Eylül 2020
VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN !
4522 Okunma.
11 Eylül 2020
UYANIN MİLLET!
3473 Okunma.
09 Eylül 2020
GRİZU, GÖÇÜK, CORONA
2496 Okunma.
04 Eylül 2020
YATAY BİLGİ AKIŞKANLIĞI BOMBARDIMANI
2021 Okunma.
28 Ağustos 2020
GERÇEK ŞU Kİ…
3417 Okunma.
22 Ağustos 2020
ÜLKEMİZİN GÖZÜ AYDIN!
2714 Okunma.
21 Ağustos 2020
COVID-19’UN YOLCUĞU
2940 Okunma.
20 Ağustos 2020
2023 KADROLARI SEÇİLİYOR
2262 Okunma.
15 Ağustos 2020
SİSTEMİ YENİDEN Mİ YÜKLESEK...
2824 Okunma.
13 Ağustos 2020
VİRÜSÜN GÖLGESİNDE SİYASET
2487 Okunma.
12 Ağustos 2020
GEVŞEK DAVRANMA!
2649 Okunma.
10 Ağustos 2020
EYVAH KIZLAR EVDE KALACAK
4735 Okunma.
08 Ağustos 2020
O KADAR ÇOK ZOR Kİ!..
2211 Okunma.
05 Ağustos 2020
KIYAMET TELLALLARI
3033 Okunma.
04 Ağustos 2020
KADININ ÜSTÜNE OYNAMAYIN !
1867 Okunma.
28 Temmuz 2020
BAYRAMDA MESAFENİ KORU,MASKENİ TAK!
2642 Okunma.
22 Temmuz 2020
HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
3255 Okunma.
15 Temmuz 2020
VE ZONGULDAK, VAH ZONGULDAK OLMASIN
1963 Okunma.
11 Temmuz 2020
AYASOFYA
2488 Okunma.
09 Temmuz 2020
BU SUÇ KİMİN?
2154 Okunma.
07 Temmuz 2020
AMAN DİKKAT!
2632 Okunma.
03 Temmuz 2020
KIZ MESLEK LİSESİ’Nİ YIKTIRMAYIN
3153 Okunma.
01 Temmuz 2020
EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI
2187 Okunma.
30 Haziran 2020
ÇOCUKLARI VURMAYIN UÇURTMAYIDA VURMAYIN
2831 Okunma.
22 Haziran 2020
HEY GİDİ TTK HEY
3483 Okunma.
20 Haziran 2020
ONLARDA BİR CAN...
3332 Okunma.
19 Haziran 2020
MASKEYİ AĞZINA TAK… BAŞKA Bİ YERİNE DEĞİL!
3690 Okunma.
12 Haziran 2020
ZONGULDAK’TA GİZEMLİ BİR EL
3849 Okunma.
10 Haziran 2020
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ
3801 Okunma.
08 Haziran 2020
KUVVETLER AYRILIĞININ İKİ KUVVETİ
3234 Okunma.
04 Haziran 2020
BU GÜNLERE KADAR NE MÜKELLELİKLER GÖRDÜK BİZ
2931 Okunma.
01 Haziran 2020
BU GÜNLERE GELİNCEYE KADAR NE GÜNLER GÖRDÜK BİZ
2736 Okunma.
27 Mayıs 2020
COVİD-19 VE BAYRAM
3617 Okunma.
22 Mayıs 2020
ÖNCEKİ SALGINLARI ATLATTIK, BUDA GEÇECEK
3347 Okunma.
15 Mayıs 2020
İNSAN HEM KURT’TUR, HEM KUZU
3520 Okunma.
07 Mayıs 2020
ESNAFIMIZIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN
4058 Okunma.
05 Mayıs 2020
BİRAZ DAHA SABIR...
3338 Okunma.
30 Nisan 2020
1 MAYIS VE CORONA İLLETİ
4155 Okunma.
29 Nisan 2020
OHAAA.. NASIL? YAPMAAA!
4193 Okunma.
25 Nisan 2020
BOL KESEDEN SALLAMAYIN!
3615 Okunma.
24 Nisan 2020
CORONA, 23 NİSAN COŞKUSUNA ENGEL OLMADI
3404 Okunma.
15 Nisan 2020
BOŞA KONUŞUYOR, BOŞA YAZIYORUZ!
3976 Okunma.
09 Nisan 2020
CORONA BİZİ VURDU!
3896 Okunma.
04 Nisan 2020
SÖVMEK Mİ LAZIM
3805 Okunma.
28 Mart 2020
LÜTFEN EVDE KAL!
3536 Okunma.
11 Mart 2020
ONLARIN CANI YOK MU ?
3936 Okunma.
07 Mart 2020
YAŞARKEN ÖLMEK!
3689 Okunma.
05 Mart 2020
ZONGULDAK'IN KARA YAZISI...
2294 Okunma.
03 Mart 2020
36 CAN DİYORUM... 36!
5273 Okunma.
29 Şubat 2020
İÇİMİZ YANDI
3460 Okunma.
27 Şubat 2020
VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMAK İSTİYOR
3346 Okunma.
22 Şubat 2020
SANA GÖRE Mİ, BANA GÖRE Mİ?
2818 Okunma.
21 Şubat 2020
OLAN YİNE VATANDAŞA OLDU!
3015 Okunma.
16 Şubat 2020
DÜNYANIN AYARI BOZULDU…
3405 Okunma.
14 Şubat 2020
KONUŞUN GÜRÜLTÜ YAPMAYIN KARDEŞİM
2270 Okunma.
12 Şubat 2020
SİZİDE ZEHİRLESİNLER !
3151 Okunma.
07 Şubat 2020
İHMAL Mİ, KADER Mİ?
2618 Okunma.
04 Şubat 2020
KARA TABLO!
4029 Okunma.
31 Ocak 2020
KANAYAN YARA, KAÇAK OCAKLAR
3569 Okunma.
24 Ocak 2020
HERKES BİRAZ SAĞDUYULU OLMALI
3181 Okunma.
22 Ocak 2020
UYUZ OLDUM
3340 Okunma.
17 Ocak 2020
TARİFİ OLMAYAN ACI
3191 Okunma.
10 Ocak 2020
SOĞUK HAVADA ONLARI UNUTMAYIN
3730 Okunma.
08 Ocak 2020
KÜÇÜK BİR YER AMA ‘REKABET’ ÇOK
2995 Okunma.
05 Ocak 2020
BÜTÜN HERKES ‘KARDEŞ’ OLSA
3825 Okunma.
02 Ocak 2020
KADINLARA YENİ BİR NEFES
3978 Okunma.
27 Aralık 2019
ÜCRET YETERLİ Mİ?
3589 Okunma.
20 Aralık 2019
DAR GELİRLİ VATANDAŞTA DÜŞÜNÜLMELİ!
4390 Okunma.
13 Aralık 2019
UCUZ ATLATTIK!
4322 Okunma.
06 Aralık 2019
ADİL VE VİCDANLI OLUN
3807 Okunma.
29 Kasım 2019
GELSİN BAKANLAR GİTSİN BAKMAYANLAR
4369 Okunma.
22 Kasım 2019
HAYATIMIZIN TEMELİ ‘ÖĞRETMENLİK’
6114 Okunma.
15 Kasım 2019
ÜRKÜTÜCÜ GERÇEK: İŞSİZLİK
3492 Okunma.
08 Kasım 2019
BÜYÜK ÖNDERİMİZİ ANIYORUZ…
3641 Okunma.
01 Kasım 2019
Bağışladığımız kan, hayat kurtarır.
3311 Okunma.
25 Ekim 2019
Başkan Alan’ın basın toplantısı
3576 Okunma.
18 Ekim 2019
BENCE HERKES 'MUHTAR' OLMALI
3629 Okunma.
11 Ekim 2019
İNSANLIĞIN UMUDU KIZ ÇOCUKLARI
4011 Okunma.
02 Ekim 2019
Kaldırım uygulamaları
4339 Okunma.
24 Eylül 2019
O’NUN ARDINDAN…
4825 Okunma.
16 Eylül 2019
EĞİTİM SAVAŞI
4020 Okunma.
13 Eylül 2019
SÜRÜNCEMELİ SÜREÇ ÇÖZÜME KAVUŞUYOR MU?
3839 Okunma.
06 Eylül 2019
AZDINIZ!
4841 Okunma.
30 Ağustos 2019
TEMBİHLENDİ ISIRMAYACAK!
4366 Okunma.
23 Ağustos 2019
ALIŞMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ!
4360 Okunma.
21 Ağustos 2019
DÜNYANIN SIRRI..
4222 Okunma.
20 Ağustos 2019
HAYATIMIZI ŞEKİLLENDİREN KORKULAR
3939 Okunma.
22 Temmuz 2019
HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI
4485 Okunma.
19 Temmuz 2019
TEKNOLOJİYE ENDEKSLİ HAYATLAR!
4366 Okunma.
17 Temmuz 2019
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ!
3421 Okunma.
16 Temmuz 2019
BİR ÜLKE HAYVANLARINA GÖSTERDİĞİ DAVRANIŞTAN BELLİ OLUR
4371 Okunma.
15 Temmuz 2019
BU ÇOCUKLAR AĞAÇ KAVUĞUNDAN ÇIKMADI
4390 Okunma.
12 Temmuz 2019
ACILARIMIZI SORGULADIK MI?
3819 Okunma.
11 Temmuz 2019
‘Sonunu düşünmeyen kahraman olamaz'
4122 Okunma.
05 Temmuz 2019
GENÇLER KABUS YAŞIYOR!
4314 Okunma.
28 Haziran 2019
SAHİP ÇIKILMASI ŞART
4263 Okunma.
21 Haziran 2019
GENÇLERİMİZ ÖLÜYOR!
4265 Okunma.
14 Haziran 2019
HAYAT DURDU
3219 Okunma.
31 Mayıs 2019
YAŞAM KALİTESİ VE CAN DOSTLAR
3063 Okunma.
29 Mayıs 2019
ORTAK AKIL VE BELEDİYE ATAMALARI
2634 Okunma.
24 Mayıs 2019
GERİ KALMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
3067 Okunma.
14 Mayıs 2019
SİYASET İÇİN DÜRÜSTLÜK ŞART
2544 Okunma.
10 Mayıs 2019
HERKES ENGELLİ OLABİLİR
3624 Okunma.
08 Mayıs 2019
‘ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI’ ERTELENDİ…
3347 Okunma.
07 Mayıs 2019
İSTANBUL DA BİR GARİP SEÇİM
2554 Okunma.
06 Mayıs 2019
AT ÖLÜR MEYDAN KALIR…
3199 Okunma.
03 Mayıs 2019
SENDİKA VE KAÇAK OCAK SORUNU
2890 Okunma.
01 Mayıs 2019
İTTİFAKLARDAN SONRA 1 MAYIS
2657 Okunma.
26 Nisan 2019
AHLAK VE ÇOCUK İSTİSMARI
2619 Okunma.
19 Nisan 2019
TEBRİKLER ALİ BEKTAŞ
3227 Okunma.
14 Nisan 2019
Siyasette Ülke ve Zonguldak
2668 Okunma.
12 Nisan 2019
HAİNLİK DAMGASI VE SEÇİMLER
2971 Okunma.
05 Nisan 2019
İMAMOĞLU - YAVAŞ ve YENİ DEVLET FİKRİ
3694 Okunma.
03 Nisan 2019
SEÇİMLERİN ÖNEMİ VE GELECEK NESİLLER
2619 Okunma.
01 Nisan 2019
BEDENİ-MEDENİ KAFA VE SEÇİMLER
2771 Okunma.
29 Mart 2019
KESİNLİKLE SANDIĞA GİDİLMELİDİR
2758 Okunma.
27 Mart 2019
‘YEREL SEÇİM’ DETAYI ALDATMASIN…
2702 Okunma.
25 Mart 2019
KALİTELİ YAŞAM İÇİN…
2664 Okunma.
20 Mart 2019
TEHDİTLE SEÇİM KAZANILMAZ
3432 Okunma.
19 Mart 2019
BAK ŞU KONUŞANA!
3848 Okunma.
18 Mart 2019
SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK DEĞİL…
2691 Okunma.
15 Mart 2019
BİR GÜN ÇOK UZUN GÜN
2474 Okunma.
11 Mart 2019
SİYASETİN SON RUH HALİ…
3122 Okunma.
08 Mart 2019
SEÇİM-CENAZE- DÜĞÜN
3365 Okunma.
04 Mart 2019
MİTİNG MEYDANI - TRAFİK REZALETİ
3235 Okunma.
01 Mart 2019
BİR YUMRUK BİR TAHRİFAT
3252 Okunma.
22 Şubat 2019
SİYASETÇİLERİMİZE SEVGİ-SAYGIYLA HATIRLATIRIZ
2617 Okunma.
19 Şubat 2019
SİSTEM OTURURKEN MANZARA
3509 Okunma.
15 Şubat 2019
BU GÜN İTİBARIYLA SEÇİMİ KAYBEDEN YOK
2588 Okunma.
11 Şubat 2019
KADIN OLMAK NEDEN BU KADAR ZOR?
3294 Okunma.
05 Şubat 2019
LİMAN İÇİ ÇEKEK REZALETİ
3558 Okunma.
04 Şubat 2019
VİCDANİ SORUMLULUK VE ADAYLAR
3624 Okunma.
01 Şubat 2019
SEÇMEN ADAYA ‘BÖN-BÖN BAKMAMALI
2628 Okunma.
30 Ocak 2019
VATANDAŞIN HAKLI İSYANI
3181 Okunma.
25 Ocak 2019
ADAYLAR ‘UMUT’ OLMAKTAN UZAK
3732 Okunma.
22 Ocak 2019
SEÇMEN ATAMALARI HAZMEDECEK Mİ?
3398 Okunma.
18 Ocak 2019
SİYASET ‘REKLAM YAPMAK’ DEĞİL.
2133 Okunma.
15 Ocak 2019
SİYASETÇİLERDEN İSTENECEKLER
3341 Okunma.
11 Ocak 2019
VALİ-POLİTİKA-SİYASET
3098 Okunma.
04 Ocak 2019
CHP, ‘KÖTÜ’ PATİNAJ YAPTI
3871 Okunma.
01 Ocak 2019
EN KÜÇÜK UMUT BİLE…
2932 Okunma.
28 Aralık 2018
SEÇİM ARİFESİNDE BİR KAÇ KONU
2997 Okunma.
18 Aralık 2018
MUTLULUK DEĞİDİĞİN NEDİR Kİ!
2946 Okunma.
14 Aralık 2018
Niyetleri ‘Hizmet’ mi, ‘Koltuk’ mu?
2788 Okunma.
11 Aralık 2018
CHP ZONGULDAK’TA NEYİ BEKLİYOR?
3406 Okunma.
07 Aralık 2018
ASGARİ ÜCRET VE HÜKÜMET
2730 Okunma.
30 Kasım 2018
HASTA ŞEHİRİN TİPLERİ!
3256 Okunma.
27 Kasım 2018
SİYASET-KOZLU LİMANI-PİYASA
4084 Okunma.
26 Kasım 2018
Her Gün Kanat Çırptıkça Özgürleşeceğiz
3280 Okunma.
16 Kasım 2018
SEÇMENİN KÖTÜ ALIŞKANLIĞI
4234 Okunma.
04 Kasım 2018
VALİ-HİZMET-SEVGİ
3574 Okunma.
29 Ekim 2018
CUMHURİYET BİZİM İÇİN EN BÜYÜK BAYRAM
3980 Okunma.
21 Ekim 2018
SEÇİM-MÜNBİÇ-EKMEK
4273 Okunma.
19 Ekim 2018
Medeni ve bedeni tartışmalar-2019
3093 Okunma.
15 Ekim 2018
EKONOMİK DURUMDA HAYAL DÜNYASINI BÜYÜTMEK
3630 Okunma.
12 Ekim 2018
TARTIŞMANIN AHLAKLI YANI…
3798 Okunma.
08 Ekim 2018
CHP DANIŞMA KURULUNA BAKIŞ
3735 Okunma.
05 Ekim 2018
GEÇEN HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ
3582 Okunma.
30 Eylül 2018
Ne idam... Ne hadım...
4060 Okunma.
26 Eylül 2018
İlerleme değil, gerileme var...
3479 Okunma.
24 Eylül 2018
SİYASETTEN FLU GÖRÜNTÜ
3895 Okunma.
23 Eylül 2018
Vahşi ve ilkel davranışları kınıyorum
3453 Okunma.
19 Eylül 2018
EKONOMİK DURUMUN VATANDAŞA YANSIMASI
3604 Okunma.
17 Eylül 2018
EĞİTİM MASRAFI ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA
3526 Okunma.
12 Eylül 2018
KARA EYLÜL…
3317 Okunma.
10 Eylül 2018
HER ŞEY SİL BAŞTAN…
3141 Okunma.
05 Eylül 2018
Zamların eğitim-öğretime yansıması
3805 Okunma.
27 Ağustos 2018
30 AĞUSTOS’UN ANLAMI
4151 Okunma.
15 Ağustos 2018
DOLARIN FIRLAMASI VE MAAŞLAR
3733 Okunma.
25 Temmuz 2018
BİR SEÇİM BİTMEDEN…
4169 Okunma.
20 Temmuz 2018
Siyasetin devlet ‘yönetim’ şekli
3617 Okunma.
13 Temmuz 2018
POLİTİKACILARIN ŞEHRE BORCU
3784 Okunma.
02 Temmuz 2018
EV ALMAK ARTIK HAYAL….
4389 Okunma.
20 Haziran 2018
SEÇİM TELAŞI...
4396 Okunma.
17 Haziran 2018
BİR BAYRAM HİKAYESİ!
4161 Okunma.
11 Haziran 2018
TAVLAMASINI VE HARCAMASINI BİLMEK
3157 Okunma.
08 Haziran 2018
İNCE’NİN DERDİ, SEÇMENİ GERDİ
3975 Okunma.
06 Haziran 2018
POLİTİKANIN GÜZELLİĞİ
3333 Okunma.
04 Haziran 2018
ŞEHİR EZİYET ÇEKİYOR
3921 Okunma.
01 Haziran 2018
ZONGULDAK’A SİYASİ BAKIŞ
4059 Okunma.
25 Mayıs 2018
YENİ VE İYİ HUYLAR DİLEĞİYLE…
4606 Okunma.
23 Mayıs 2018
SEÇİMDEN GENEL MANZARA
3519 Okunma.
18 Mayıs 2018
BU GÖÇ, YOL DA DÜZELİR Mİ?
3889 Okunma.
17 Mayıs 2018
İFTAR ÇADIRI-SEÇİM- MUTLULUK
3809 Okunma.
09 Mayıs 2018
DEMOKRASİ OYUNU
3884 Okunma.
04 Mayıs 2018
DÜZENİN DÜMENCİLERİNE…
3458 Okunma.
20 Nisan 2018
İŞİNİZE GELİRSE!..
4677 Okunma.
13 Nisan 2018
YAŞANILIR ZONGULDAK…
5829 Okunma.
06 Nisan 2018
AHLAK BOZULUNCA…
5380 Okunma.
30 Mart 2018
TAŞKÖMÜRÜ-TTK- ÖZEL SEKTÖR
3996 Okunma.
23 Mart 2018
TURKUAZ HALI VE ZONGULDAK BELEDİYESİ
4674 Okunma.
16 Mart 2018
İKİ TÜNEL BİR VİYADÜK
4533 Okunma.
09 Mart 2018
GELECEK SEÇİMLER Mİ, NESİLLER Mİ?
3717 Okunma.
02 Mart 2018
YÖRENİ NE KADAR SEVİYORSUN?
4015 Okunma.
23 Şubat 2018
BİR KENARA KONANLAR!..
3929 Okunma.
16 Şubat 2018
ZONGULDAK’TA UMUT VAR...
4185 Okunma.
09 Şubat 2018
‘YİĞİTLER’ DEĞİL ‘SORUNLAR’ HARMANI
3823 Okunma.
02 Şubat 2018
ZONGULDAK’TA BİRLİK YOK…
3502 Okunma.
26 Ocak 2018
ZONGULDAK GÜZEL ŞEHİR DE…
4010 Okunma.
19 Ocak 2018
BAŞBAKANI KOZLU LİMANINA GÖTÜRÜN
5065 Okunma.
12 Ocak 2018
POLİTİKA GİRDABI ve ZONGULDAK
4339 Okunma.
05 Ocak 2018
KALP GÖZÜ AÇIK OLANLARA
4653 Okunma.
29 Aralık 2017
2017 OLAYLAR VE YORUMLARI
4004 Okunma.
22 Aralık 2017
BU İKİ SORUNU HALLEDECEKSİNİZ!..
3161 Okunma.
15 Aralık 2017
CHP KONGRESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
3281 Okunma.
08 Aralık 2017
Kudüs açıklamalarına tepki büyüyor!
3479 Okunma.
01 Aralık 2017
MEZBELELİKLERE DOĞRU BAKIŞ…
4161 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE SORUNLAR
4147 Okunma.
17 Kasım 2017
VİCDANİ SAKATLIKLARIN SONU
3222 Okunma.
07 Kasım 2017
Madenci olmak kolay değil...
4675 Okunma.
03 Kasım 2017
SORUNLARI HARMAN YAPANLAR
4321 Okunma.
27 Ekim 2017
FABRİKANIN YANLIŞ İMALATLARI
4542 Okunma.
16 Ekim 2017
Kozlunun Eğmeleri!..
5202 Okunma.
12 Ekim 2017
Ne olacak bu Kozlu’nun hali….
4908 Okunma.
06 Ekim 2017
EROZYON VE BELEDİYELER
4397 Okunma.
26 Eylül 2017
BİTSİN ARTIK BU ÇİRKİN GÖRÜNTÜ
3861 Okunma.
26 Ağustos 2017
Buna da şükür... !
5107 Okunma.
11 Ağustos 2017
AKLIMDA DELİ SORULAR….
4914 Okunma.
04 Ağustos 2017
SIKIŞAN ZONGULDAK
4469 Okunma.
28 Temmuz 2017
ŞİKELİ BOŞANMA
3931 Okunma.
20 Temmuz 2017
KELEBEK DEYİNCE…
3886 Okunma.
20 Temmuz 2017
CAN PAZARI
4475 Okunma.
18 Temmuz 2017
FİTNE FÜCÜR ALIŞKANLIĞI
4358 Okunma.
14 Temmuz 2017
KRİZ YÖNETİMİ
4483 Okunma.
04 Temmuz 2017
DEĞİŞEMEYEN ZONGULDAK
4679 Okunma.
27 Haziran 2017
NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR…
4401 Okunma.
21 Haziran 2017
SEYYAR VE İDARECİLER
4181 Okunma.
16 Haziran 2017
Hizmet mi Rezalet mi?
4236 Okunma.
09 Haziran 2017
AHLÂKEN ÇÖKÜŞ
4250 Okunma.
23 Mayıs 2017
İktidarın yeni vizyon ve misyonu
4510 Okunma.
17 Mayıs 2017
SORUN ÜRETEN KİM!
4277 Okunma.
10 Mayıs 2017
ADAMLIK - MADAMLIK
4549 Okunma.
09 Mayıs 2017
TRAFİK KEŞMEKEŞİ
3623 Okunma.
03 Mayıs 2017
ÇENE SUYU ÇORBA
5624 Okunma.
25 Nisan 2017
ÇEVRE- SEÇİLMİŞ VE ATANMIŞLAR
4243 Okunma.
18 Nisan 2017
Hafriyat alanı deyince..
5035 Okunma.
11 Nisan 2017
TTK BİR ARAÇ MI?
4647 Okunma.
05 Nisan 2017
ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN
3935 Okunma.
29 Mart 2017
EVET Mİ? HAYIR MI?
4713 Okunma.
21 Mart 2017
‘+1 FARKLA!’
3952 Okunma.
14 Mart 2017
Öfke!
4617 Okunma.
07 Mart 2017
Bugün bir şeyin farkına vardım
4526 Okunma.
28 Şubat 2017
EMEĞİN Mİ EMEKLİNİN Mİ BAŞKENTİ?
4492 Okunma.
21 Şubat 2017
Namus nedir ?
3965 Okunma.
14 Şubat 2017
SEVGİ NEYDİ ?
4797 Okunma.
07 Şubat 2017
REFERANDUM SÜRECİ
3295 Okunma.
01 Şubat 2017
Sürpriz olabilir mi?
4871 Okunma.
24 Ocak 2017
Sosyal medyanın hayatımızdaki rolü
5112 Okunma.
17 Ocak 2017
Çalışmayan deneyim nasıl kazanacak!
4266 Okunma.
10 Ocak 2017
Bir olmak varken, çekişmek niye?
4493 Okunma.
04 Ocak 2017
Acının tarifi nedir, onu biliyorum.
4711 Okunma.
03 Ocak 2017
Acının tarifi nedir, onu biliyorum
4617 Okunma.
Haber Yazılımı